Tulosta järjestelmällisellä tapojen kehittämisellä.

Prevenia Terveempi Arki – valmennus on pysyvään tapojen muutokseen tähtäävä matalan kynnyksen henkilökohtainen valmennusohjelma, jonka avulla saavutetaan pysyviä tuloksia. Erityisen hyvin valmennus toimii niille, joilla tuen tarve on suuri ja joita voi olla vaikea saada osallistumaan tavallisten hyvinvointipalveluiden piiriin. 

 • Kohentunut terveys
 • Kohentunut työkyky
 • Parantunut työtyytyväisyys
 • Positiivinen työnantajakuva
1

Valmennus voidaan toteuttaa täysin saman sisältöisenä ajasta ja paikasta riippumatta.

2

Valmennusmalli mahdollistaa henkilöiden osallistumisen paikkakunnasta ja työstä riippumatta.

3

Valmennukseen on osallistunut henkilöitä yhteensä 130:ltä eri paikkakunnalta ympäri Suomen.

1

Helppo käyttöönotto

Valmennus on helppo ottaa käyttöön ja valmennukseen voi lähteä mukaan yksi henkilö kerrallaan. Autamme teitä valmennuksen viestinnässä.

2

Nopea tuki – valmennus alkaa aina 24 tunnin sisällä

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ja on osa arkeanne. Sovimme yhdessä kanssanne teille parhaiten soveltuvan keinon tavoittaa kohderyhmä viestinnän, esimiehen, henkilöstöhallinnon ja/tai työterveyshuollon kautta. 

3

Jokaisella tasavertainen mahdollisuus osallistua

Koska valmennus tapahtuu joustavasti osana osallistujan arkea ja on täysin yksilöllinen, on jokaisella henkilöllä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua valmennukseen ja kehittää terveyttään.

4

Tulokset koko ajan tiedossa

Valmennuksen tuloksellisuutta mitataan jatkuvasti ja saatte kolmen kuukauden välein raportin vaikuttavuudesta sekä terveystuloksina, että vaikutuksesta terveyskustannuksiin. Lisäksi saatte kuukausittain tilanneraportin valmennuksen etenemisestä.

1

Ohjaus

Ennalta sovitun mallin mukaisesti tarjotaan työntekijälle  mahdollisuutta osallistua valmennukseen

2

Ilmoittaminen

1)  Henkilö ilmoittautuu itse sähköisesti tai suoraan valmentajalle puhelimitse

2)  Työterveyshuolto lähettää henkilön  yhteystiedot sähköisellä lomakkeella

3

Valmennus alkaa

Terveysvalmentaja on 24 tunnin sisällä puhelimitse yhteydessä valmennettavaan ja valmennus alkaa

4

Valmennus osa arkea

Valmennus tapahtuu joustavasti osana osallistujan ja yrityksen arkea, eikä häiritse työntekoa millään tavalla.

5

Raportointi

Raportoimme sinulle valmennuksen etenemisestä kuukausittain ja tuloksista juoksevasti kolmen kuukauden välein.

Hyöty

Terveempi Arki – valmennuksen avulla osallistuja saavuttaa terveemmän arjen ja kohentunut terveys vaikuttaa positiivisesti sekä työn tekemiseen, että myös terveyskustannuksiin. 

Helppo ja vaikuttava tapa lisätä terveyttä, työkykyä ja positiivista työnantajakuvaa

Valmennus kohdennetaan niille henkilöille joilla tuen tarve on isoin ja joita on muuten vaikea saada hyvinvointipalveluiden piiriin.

 

Näkyviä tuloksia

Teemme sinulle vaikuttavuuden näkyväksi ja raportoimme saavutetuista tuloksista juoksevasti kolmen kuukauden välein. 

Tyytyväisyytesi on meille kaikki kaikessa.

Teemme kaikkemme, jotta yrityksessäsi saavutetaan terveempi arki. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että jatkoprosenttimme on tällä hetkellä tasan 100 % – eli kaikki asiakkaamme ovat jatkaneet yhteistyötä kanssamme ensimmäisen vuoden jälkeen.

Voinko olla avuksi?

Kaipaatko lisätietoa tai haluatko keskustella miten Terveempi Arki – valmennus sopisi teidän yrityksenne työkaluksi?
Soita tai lähetä viesti, niin olen sinuun yhteydessä mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoa

Jäikö sinua mietittymään jokin asia, tässä lisätietoa aiheeseen liittyen.

Taustaa

Valmennuksen tuloksellisuutta seurataan ja raportoidaan kolmen kuukauden välein ja tuloksista koostetaan yritykselle yhteenveto kun vuosittainen osallistujamäärä on yli 10 henkilöä.

Kuukausittain saat tietää tilanteen terveysvalmennuksen käytännön etenemisestä

Kolmen kuukauden välein saat raportin valmennuksen vaikuttavuudesta niin terveystuloksina kuin euroinakin. Raportointi kattaa myös seurantajakson, eli saat tietää mikä on tulosten pysyvyys.


KUUKAUSITTAIN

 • Aloittaneiden henkilöiden määrä
 • Henkilöiden määrä eri vaiheissa
 • Nostot ja huomioitavaa

KOLMEN KUUKAUDEN VÄLEIN

 • ELÄMÄNTAVAT (Liikunta, ravitsemus, uni, tupakka ja alkoholi)
 • TERVEYS (Koettu terveydentila, tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat, terveyshaasteiden haitta työlle, paino ja BMI)
 • HENKINEN HYVINVOINTI (Henkinen stressi, fyysinen stressi, mieliala ja työn- ja vapaa-ajan tasapaino)
 • TYÖ JA TYÖKYKY (Koettu työkyky, koettu työkyvyn jatkuvuus, työstä palautuminen ja työtyytyväisyys)
 • TERVEYSKUSTANNUKSET (sairauspoissaolot, työkyvyttömyydestä aiheutuvan eläkemenon ennuste, skenaario kustannuksista)
 • KOKEMUKSET (Palaute, nettosuositteluindeksi)
 • YHTEENVETO (Huomioitavaa ja nostot)

Valmennus perustuu tutkimusnäyttöön perustuviin ratkaisukeskeisiin toimintamalleihin ja tapojen muutoksen metodiikkaan.

 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia
 • Positiivinen psykologia
 • Tapojen muuttamisen metodiikka
 • Transteoreettinen muutosvaihemalli
 • Käypä Hoito-suositukset
 • Kansalliset ravitsemussuositukset
 • Motivoiva haastattelu
 • Kyselytutkimuksen ja vaikuttavuuden raportoinnin kysymyspatteristot pohjautuvat kansainvälisiin ja kansallisiin, mm. THL:n käyttämiin kyselytutkimuksiin

Osallistuja
Osallistuja saa kaivattua henkilökohtaista tukea terveyden ja työkyvyn kehittämiseen arjessa. Parantunut terveys näkyy vireytenä arjessa ja kohentunut työkyvyn jatkuvuus turvaa henkilön elintason työiän aikana ja sen jälkeen.

Yritys
Yritys saa helposti toteutettavan työkyvyn tukemisen mallin osaksi normaalia arkea ja selkeän näkymän tuloksiin. Terveysvalmennus toimii työkaluna HR:lle ja esimiehelle yksilön tukemisessa.

Esimies
Terveysasiat ovat usein vaikeita ottaa puheeksi – valmennus on konkreettinen ja positiivinen keino auttaa työntekijää kehittämään terveyttä ja työkykyään.

Työterveyshuolto
Valmennus toimii tehokkaana työkaluna työterveyshuollolle. Sen avulla mahdollistetaan pitkäaikainen tavoitteellinen valmennus yksilön terveydelle ja saavutetaan parempia tuloksia yksilön työkyvyn tukemisessa.

Työeläkeyhtiö
Valmennus on monesti kohdennettu toimi sille ryhmälle jolla työkyvyttömyyden riskit ovat koholla. Se parantaa työkykyä sekä vähentää työkyvyttömyyseläköitymisen riskiä. Kohentunut työkyvyn jatkuvuus vähentää työeläkekuntoutuksen tarvetta.

Vakuutusyhtiö
Parantunut terveys näkyy vähentyneenä terveyspalveluiden käyttönä ja ennaltaehkäisee terveysvakuutusten korvausmenojen nousua.

Yhteiskunta
Parantunut terveys säästää terveydenhuollon ja kuntoutuksen kustannuksia sekä pidentää työuria.