Terveempi arki - ajasta ja paikasta riippumatta.

Yksi tapa kerrallaan.

Virtaa arkeen 24/7 – verkkokurssi on terveyden edistämisen täsmäisku henkilöille, jotka tekevät jotain muuta kuin sitä perinteistä päivävuoroa. Se mahdollistaa henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen kustannustehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Täsmäisku terveyteen

Verkkokurssi keskittyy tapojen kehittämiseen nimenomaan epäsäännöllisen työajan näkökulmasta – miten osallistuja voi itse omilla arjen valinnoilla vaikuttaa hyvinvointiinsa.

Nopea ja helppo ottaa käyttöön

Verkkokurssin voi aloittaa milloin ja missä vain ja sen voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin. Saatte halutessanne verkkokurssin käyttöönne vaikka heti.

Kaikilla mahdollisuus osallistua

Koko henkilöstöllä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua. Osallistuminen on helppoa ja ei vaadi ajankäytöllisesti paljoa. 

Monipuolinen sisältö

Verkkokurssin jaksojen aiheina ovat liikunta, uni, ravitsemus sekä arki ja stressinhallinta. Verkkokurssi haastaa pohtimaan omia tapoja ja niiden toteutumista omassa arjessa.

Verkkokurssilla täsmäratkaisuja osallistujan arkeen

Verkkokurssin tavoitteena on auttaa osallistujaa ymmärtämään, miten vuorotyö vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja miten omilla arjen tavoilla voidaan vähentää kuormitusta sekä parantaa jaksamista. Verkkokurssin avulla voi löytää oman tapansa huolehtia hyvinvoinnista ja voida paremmin.

Uni

Verkkokurssilla osallistuja saa ohjeet miten huolehtia palautumisen kannalta kaikkein tärkeimmästä. Kurssin avulla löydetään keinoja parantaa unen laatua sekä  palautumista eri työvuoroissa.

Ravitsemus

Ravitsemuksella on merkittävä rooli vireyden ylläpitämisessä ja merkitys korostuu entisestään epäsäännöllisessä työssä. Kurssilta  saa täsmävinkit ravitsemuksen kehittämiseen eri työvuoroissa ja vapaa-ajalla.

Liikunta

Liikunnan hyödyt ovat kiistattomat terveyden edistämisessä. Samoin epäsäännöllisessä työssä liikunnalla voidaan saada huomattavaa hyötyä yleiseen vireyteen ja työstä palautumiseen.

Stressi

Verkkokurssin tarkoituksena on auttaa osallistujaa vähentämään kuormitusta arjessa. Konkreettisia ohjeita ja vinkkejä stressin hallintaan ja rentoutumiseen.

Arjen hallinta

Vuorotyö haastaa elämää monella tavalla – verkkokurssilta osallistuja saa käytännön vinkkejä mitä kannattaa huomioida ja millä helpottaa omaa arkea.

Tapojen muuttaminen

Kaiken hyvinvoinnin ja palautumisen pohjana ovat arjen tavat ja rutiinit. Verkkokurssin avulla opitaan tietoja ja taitoja miten onnistutaan pysyvien muutosten tekemisessä.

Verkkokurssin hyödyntäminen

Yleisessä terveyden edistämisessä

Verkkokurssia voidaan hyödyntää vuorotyötä tai epäsäännöllistä työtä tekevien yleisessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Valmennus tähtää positiivisten tapamuutosten tekemiseen omassa arjessa, josta hyötyvät kaikki.

Osana uusien työntekijöiden perehdytystä

Jos vuorotyön tekemisestä ei ole aikaisempaa kokemusta sen tuomat vaikutukset omaan elämään tulevat usein yllätyksenä. Verkkokurssin avulla voidaan työntekijää valmistaa vuorotyöhön ja ennaltaehkäistä haittoja. Samalla luodaan positiivista työnantajakuvaa.

Osana työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa

Vuorotyö on yksi työn kuormitustekijä ja työterveyshuollon tehtäviin kuuluu arvioida ja ennaltaehkäistä siitä aiheutuvia haittoja. Verkkokurssi toimii työterveyshuollon konkreettisena työkaluna vuorotyötä tekevän terveyden ja työkyvyn tukemisessa.

Työvuoromallin muuttuessa

Työvuoromallin muuttuessa tulee henkilön arkeen ja tapoihin aina muutoksia. Verkkokurssin avulla voidaan tukea työntekijän sopeutumista uuteen työvuoromalliin.

Yhdistettynä luentoon tai koulutukseen

Yhdistettynä luentoihimme ja koulutuksiimme verkkokurssi antaa osallistujalle mahdollisuuden viedä muutokset omaan arkeen tehokkaammin ja parantaa vaikuttavuutta.

Hyöty yritykselle

Verkkokurssin avulla voidaan ennaltaehkäistä epäsäännöllisistä työajoista aiheutuvia haittoja. Sen avulla voidaan vähentää henkilöstön kuormitustekijöitä ja edistää terveellisiä arjen tapoja, mikä näkyy työssä vireytenä ja tehokkuutena sekä parempana palautumisena töiden jälkeen.

1

Ennaltaehkäisy

Vähentää kuormitustekijöitä ja terveysriskejä sekä edistää palautumista.

2

Helppous

Helppo ottaa käyttöön. Käytettävissä kaikilta päätelaitteilta.

3

Kustannus­tehokkuus

Kustannustehokas tapa edistää vuorotyötä tekevien terveyttä ajasta ja paikasta riippumatta.

4

Positiivinen työnantajakuva

Kädenojennus ja apu työntekijälle kertoo työnantajan välittämisestä

Voimmeko olla avuksi?

Haluatko lisätietoa verkkokurssista tai keskustella miten se sopisi teidän yrityksenne työkaluksi?
Soita tai lähetä viesti, niin olen sinuun yhteydessä mahdollisimman nopeasti.