Tulosta järjestelmällisellä tapojen kehittämisellä.

Yksi tapa kerrallaan.

Me Preveniassa uskomme järjestelmälliseen tapojen kehittämiseen ja luomme tapoja jotka pysyvät. Olemme yksi Suomen kokeneimmista tiimeistä yritysten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä jo lähes 20 vuoden ajalta. 

Topi Valtakoski

Toimitusjohtaja

Topi on toiminut yritysten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja johtamisen parissa jo 20 vuotta. Topi on luonut alalle useita uusia palvelukonsepteja ja konsultoinut sekä asiakasyrityksiä, että muita alan toimijoita.

Marko Pirhonen

Valmentaja

Marko on tehnyt valmennustyötä jo yli 25 vuotta ja on yksi Suomen kokeneimmista työyhteisöjen terveyden valmentajista. Marko on pohjakoulutukseltaan fysioterapeutti. 

Lue lisää

Sari Coutentacis

Valmentaja

Sari on kokenut ratkaisukeskeisen valmennuksen ammattilainen, palautumisohjaaja ja lyhytterapeutti. Sari on pohjakoulutukseltaan fysioterapeutti.

Lue lisää

Erika Ranta

Valmentaja

Erika on kokenut terveydenhuollon ammattilainen ja lyhytterapeutti.

Erika on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja AMK.

Lue lisää

Prevenia - metodi

Kun tapoja halutaan muuttaa pysyvästi, tulee muutoksessa ottaa aina huomioon myös tapojen taustalla vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Me Preveniassa lähestymme tapamuutosta järjestelmällisen tapojen muuttamisen kautta, jossa tapamuutokset tehdään aivojen ehdoilla pienin konkrettisin askelin ja sen lisäksi vaikutetaan aina tapojen taustalla vaikuttaviin taustatekijöihin. 

Tavoitteemme on auttaa osallistujaa tekemään muutoksesta mahdollisimman yksinkertaista ja pysyvää. 

Lisäksi tavoitteemme on, että valmennuksissamme osallistuja oppii aina myös itsestä sekä oppii tietoja ja taitoja, joiden avulla omasta arjesta voi jatkossa tehdä itselle mahdollisimman merkityksellisen.