Hyvinvointia ja sujuvampaa arkea esihenkilöiden tapoja kehittämällä.

Koulutuksen avulla esihenkilönne oppivat käytännönläheisesti ja järjestelmällisesti kehittämään omia ja työntekijöidensä tapoja.

Esihenkilötyö on tapoja

Tavat ovat automatisoituja toimintamalleja, joita toteutamme arjessamme ilman tietoista valintaa. Aivan kuin elämäntavat, niin myös työ- ja vuorovaikutustavat automatisoituvat ja toistamme niitä sen kummemmin miettimättä – olivat ne hyödyllisiä tai eivät.

Esihenkilön työ on täynnä tapoja, jotka vaikuttavat sekä hänen omaan, että myös hänen tiimiläistensä hyvinvointiin ja työn sujuvuuteen. Omia tapoja havainnoimalla ja niitä järjestelmällisesti kehittämällä esihenkilö voi parantaa omaa hyvinvointia ja työn tehokkutta sekä kehittää koko työyhteisön hyvinvointia ja työn sujuvuutta. 

Kenelle

Koulutus sopii kaikille, joiden tehtäviin kuuluu toisten henkilöiden ohjaaminen, mutta tehoa se saa lisää, jos koulutus suunnataan samankaltaisessa roolissa työskenteleville. Ei yleistä höttöä, vaan esihenkilön arkea ymmärtävä kokonaisuus, joka keskittyy tapojen muuttamiseen omassa ja työyhteisön arjessa. Koulutus muokataan aina teidän yrityksenne ja kohderyhmän näköiseksi.

Tapojen johtaminen esihenkilötyössä - koulutusohjelma

Koulutuksen sisältö rakennetaan vastaamaan teidän organisaationne tavoitteita ja esihenkilöiden esiin tuomia arjen haasteita. Koulutusohjelma on 8-16 viikon mittainen ja se koostuu 2-4:stä puolen päivän tai päivän mittaisesta koulutusjaksosta sekä välitehtävistä. Lisäksi optiona koulutusjaksojen välillä ovat pienryhmätapaamiset, joiden aikana voidaan syventää tapojen oppimista, jakaa käytännön kokemuksia ja nopeuttaa tapojen käytäntöön viemistä.

Koulutus voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena tai näiden yhdistelmänä.

Koulutuksen sisältö

Kokonaisuus rakennetaan yhdessä kanssanne

Aihekokonaisuudet

Koulutuskokonaisuus rakennetaan yhdessä vastaamaan teidän tarpeitanne ja suunitteluryhmään otetaan aina mukaan koulutukseen osallistuvia henkilöitä sekä tarvittavat eri sidosryhmät, jotta koulutus varmasti puhuttelee kohderyhmää ja saavutatte koulutukselle asetetut tavoitteet.

Kokonaisuus koostuu kahdesta tai useammasta puolen päivän tai koko päivän mittaisesta koulutusjaksosta sekä välitehtävistä. Koulutus etenee omien tapojen havainnoimisesta ja kehittämisestä kohti työyhteisön tapojen ohjaamista.

Koulutuksesta laaditaan halutessanne esihenkilön parhaat käytännöt – tiivistelmä, jossa on koulutuksessa ideoidut hyvät esihenkilötavat hyödynnettäväksi jatkoa ajatellen.

1) Tavat ja niiden kehittäminen

2) Henkilökohtaisten elämäntapojen kehittäminen

3) Omien työtapojen kehittäminen

4) Esihenkilötapojen kehittäminen

5) Työntekijöiden tapojen muutoksen tukeminen

6) Yrityksen tärkeiden asioiden arkeen vieminen: esim. muutoksen johtaminen, työkykyjohtaminen, arvojen mukainen johtaminen jne.

7) Ryhmälle tärkeiden asioiden harjoittelu, esim. haastavat keskustelut

8) Loppuseminaari: opittujen asioiden jakaminen sekä esihenkilötyön tapojen kehittämissuunnitelman tekeminen 

Prosessi

1. Suunnittelu

TILANNEKATSAUS

 • Koulutuksen tavoitteet
 • Esihenkilöiden haasteet arjessa
 • Olemassa olevat esihenkilökäytänteet

SISÄLLÖN MÄÄRITTELY

 • Painopisteiden valinta
 • Esihenkilöiden omat toiveet sisällölle

2. Rakentaminen

SISÄLTÖ JA VIESTINTÄ
 • Koulutuksen sisällön sekä käytännön kouluttamisen suunnittelu ja rakentaminen
 • Viestinnän suunnittelu
 • Sisällön läpikäyminen ja hyväksyminen ennen koulutuksen alkua

3. Ohjaus

PALAUTE JA OHJAUS

 • Ohjausryhmän palaverit jaksojen välillä
 • Palaute
 • Käytännön havainnot ja nostot koulutuksesta
 • Koulutuksen sisällön viilaaminen

4. Raportointi

RAPORTOINTI JA JATKO

 • Yhteenveto koulutuksesta
 • Havainnot ja nostot
 • Koulutuksen palaute
 • Kehitysideat
 • Materiaali jatkohyödyntämistä varten

Koulutus teidän tarpeisiinne

Ei yleistä höttöä, vaan konkretiaa arkeen

Sinun ei tarvitse huolestua, että koulutus jää ylätasolle, koska lähestymme aiheita esihenkilön arjen haasteiden näkökulmasta ja jokaisen jakson jälkeen esihenkilö lähtee harjoittelemaan yhtä uutta konkreettista tapaa omassa arjessa. 

Koulutus on saanut erinomaiset palautteet, koska se on arjen makuinen, aktivoiva ja suoraan käytäntöön pureutuva. Koulutus on myös oppimatka itsestä sekä ihmisen ja yhteisön toimintamalleista. Koulutuksen oppeja voi hyödyntää jatkossa minkä tahansa elämän osa-alueen tapojen muutoksessa.

Palautetta koulutuksesta

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko esihenkilökoulutuksestamme? Jätä viesti, niin istutaan ensin alas ja kartoitetaan tilanteenne ja tavoitteenne. 

Ota yhteyttä