Hyvinvointia ja sujuvampaa arkea yhteisön tapoja kehittämällä.

Koulutuksen avulla kehitätte yhteisön hyvinvointia ja toimivuutta yksi tapa kerrallaan.

Yhteisöllä on tapoja

Tavat ovat automatisoituja toimintamalleja, joita toteutamme arjessamme ilman tietoista valintaa. Myös työyhteisölle muodostuu automatisoituja toimintamalleja, joita toistetaan niitä sen kummemmin miettimättä – olivat ne hyödyllisiä tai eivät. Juurtuneet toimintamallit ja roolit voivat estää sujuvan työn tekemisen ja pahimmillaan aiheuttavat hyvinvoinnin heikkenemistä. Koska ihmisinä vaikutamme aina toisiimme, on jokainen vastuussa yhteisöstä.

Omia sekä yhteisön tapoja havainnoimalla ja niitä järjestelmällisesti yhdessä kehittämällä, voidaan parantaa koko yhteisön hyvinvointia ja työn sujuvuutta. 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu yhteisöille, joilla on tarve yhdessä pohtia ja kehittää yhteisöllisiä toimintatapoja hyvinvoinnin ja työn sujuvuuden parantamiseksi. Tavoitteina voi olla esimerkiksi yrityksen arvojen vieminen osaksi arkea, työyhteisön toimivuuden parantaminen, yhteisöllisyyden kehittäminen tai yleisen hyvinvoinnin kehittäminen. 

 Ei yleistä höttöä, vaan arkea ymmärtävä kokonaisuus, joka keskittyy tapojen muuttamiseen omassa ja työyhteisön arjessa kaikkien hyväksi. Koulutus muokataan aina teidän yrityksenne ja tavoitteidenne näköiseksi.

Yhteisön tapojen kehittäminen - koulutusohjelma

Koulutuskokonaisuus rakennetaan yhdessä vastaamaan teidän tarpeitanne ja suunnitteluryhmään otetaan aina mukaan koulutukseen osallistuvia henkilöitä sekä tarvittavat eri sidosryhmät, jotta koulutus varmasti puhuttelee kohderyhmää ja saavutatte koulutukselle asetetut tavoitteet.

Koulutusohjelma on 8-12 viikon mittainen ja se koostuu kolmesta puolen päivän koulutusjaksosta sekä välitehtävistä. 

Koulutus voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäkoulutuksena tai näiden yhdistelmänä.

Koulutusjaksot

Jotta voi muuttaa toisten käyttäytymistä, pitää muuttaa ensin omaa käyttäytymistä. Jotta voi muuttaa omaa käyttäytymistä, pitää ensin oppia tuntemaan omat automaattiset toimintatavat ja niihin vaikuttavat taustatekijät sekä ymmärtää miten tapoja muutetaan aivojen ehdoilla.

Koulutus etenee omien tapojen havainnoimisesta ja kehittämisestä kohti yhteisön tapojen kehittämistä.

1. Tavat ja niiden kehittäminen

 • Arjen haasteet ja tukevat tekijät
 • Koulutuksen tavoitteiden täsmentäminen
 • Mitä tavat ovat
 • Tapojen taustatekijät
 • Sisäinen ympäristö
 • Tapojen muuttaminen käytännössä

TEHTÄVÄ: Henkilökohtaisen tapamuutoksen tekeminen ja omien tapojen havainnointi

2. Henkilökohtaisten tapojen kehittäminen

 • Huomioita tapojen muutoksesta ja havainnoinnista
 • Työ- ja elämäntapojen muuttaminen
 • Ympäristön vaikutus tapoihin
 • Yhteisön vaikutus tapoihin
 • Tapamuutosten ideointi ja käytäntöön vieminen
 • Yhteisön tavat ja niiden muodostuminen

TEHTÄVÄ: Tapamuutoksen tekeminen ja yhteisön tapojen havainnointi

3. Yhteisön tavat ja niiden kehittäminen

 • Huomioita ja lisäoppia tapamuutoksesta
 • Yhteisön tavat ja niiden muuttaminen
 • Arvojen mukainen arki
 • Haastavat keskustelut tai muu tärkeä ryhmästä noussut aihe
 • Yhteisöllisten tapojen ideointi ja käytäntöön vieminen

TEHTÄVÄ: Työyhteisöön vaikuttavan tavan harjoittelu

Koulutus teidän tarpeisiinne

Prosessi

1. Suunnittelu

TILANNEKATSAUS

 • Koulutuksen tavoitteet
 • Yrityksen arvot
 • Eri sidosryhmien haasteet arjessa

SISÄLLÖN MÄÄRITTELY

 • Painopisteiden valinta
 • Eri sidosryhmien omat toiveet sisällölle

2. Rakentaminen

SISÄLTÖ JA VIESTINTÄ
 • Koulutuksen sisällön sekä käytännön kouluttamisen suunnittelu ja rakentaminen
 • Viestinnän suunnittelu
 • Sisällön läpikäyminen ja hyväksyminen ennen koulutuksen alkua

3. Ohjaus

PALAUTE JA OHJAUS

 • Ohjausryhmän palaverit jaksojen välillä
 • Palaute
 • Käytännön havainnot ja nostot koulutuksesta
 • Koulutuksen sisällön viilaaminen

4. Raportointi

RAPORTOINTI JA JATKO

 • Yhteenveto koulutuksesta
 • Havainnot ja nostot
 • Koulutuksen palaute
 • Kehitysideat yhteisön kehittämiseksi
 • Sopiminen huoneentaulun rakentamisesta

Ei yläpilveä, vaan konkretiaa arkeen

Sinun ei tarvitse huolestua, että koulutus jää ylätasolle, koska lähestymme aiheita käytännönläheisesti ja jokaisen jakson jälkeen lähdetään harjoittelemaan yhtä uutta konkreettista tapaa omassa ja yhteisön arjessa. Osallistujat asettavat yhdessä tavoitteet koulutusjaksolle ja koulutus muokataan tavoitteiden mukaisesti.

 Koulutuksessa ryhmän itsensä aktivointi on avainasemassa ja koulutuksessa hyödynnetään paljon pienryhmätyöskentelyä. Koulutus on myös oppimatka itsestä sekä ihmisen ja yhteisön yleisistä toimintamalleista. Koulutus on saanut erinomaiset palautteet, koska se on arjen makuinen, aktivoiva ja suoraan arkeen pureutuva.

Palautetta koulutuksesta

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko yhteisökoulutuksestamme? Jätä viesti, niin istutaan ensin alas ja kartoitetaan tilanteenne ja tavoitteenne. 

Ota yhteyttä