Etävalmennus – mitä se on ja miten sitä voi hyödyntää?

Olemme tilanteessa, jossa maailma ympärillämme on menossa ”kiinni”. Liikkumista pyritään rajoittamaan ja sosiaalista kanssakäymistä vähentämään, jotta varmistettaisiin mahdollisimman pieni viruksen leviäminen ja suojeltaisiin terveydenhuollon toimintakykyä sekä riskiryhmissä olevien terveyttä. Kuitenkin pitäisi pyrkiä elämään mahdollisimman normaalia elämää näiden rajoitteiden puitteissa. Me emme vielä tiedä kuinka pitkään tilanne jatkuu ja siksikin on tärkeää pyrkiä arjessa pitämään itsestä erityistä huolta.

”Mitäs kun mun kuntosali on suljettu?”, ”Enhän mä voi tavata mun valmentajaakaan tässä tilanteessa!”, ”Ei mulla ole nyt aikaa ja energiaa mihinkään valmennukseen!” Rajoitukset aiheuttavat meistä monille merkittäviä haasteita perusarjessa. Itsestä huolen pitäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Mutta miten?

Lähikontaktien vähentämisen myötä etänä tapahtuva toiminta on entistä merkityksellisempää ja tietenkin turvallisempaakin. Etävalmennuksessa ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä puhelimen tai videon välityksellä, ja hyödynnetään monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia. Erona lähivalmennukseen on vain se, ettei valmentajaa tavata kasvotusten vaan nimenomaan esimerkiksi videon välityksellä.

Ohjaaminen, keskustelut ja asioiden läpikäyminen on yhtä tehokasta ja henkilökohtaista kuin kasvokkainkin. Tietenkin jos valmennus sisältää vaativia liikesuoritteita, ohjaus tapahtuu näyttöjen ja sanallisen ohjauksen perusteella. Etävalmennuksessa on käyty jopa ”yhdessä lenkillä”, käyty läpi fysioterapeutin ohjeita, joita on voitu videon välityksellä harjoitella tai näytetty lihaskuntoliikkeitä. Eli videoyhteys tarjoaa hyvin monipuoliset mahdollisuudet myös liikeohjaukseen.

Etävalmennus toimii erinomaisesti kenelle tahansa, joka haluaa keskittyä muutokseen omassa arjessaan, kaiken kiireen keskellä. Muutos istutetaan suoraan omaan arkeen, ilman valmiiksi pureskeltua sapluunaa, juuri niillä rajoitteilla ja mahdollisuuksilla, joita osallistujan arki sisältää.

Etävalmennus on paikasta ja ajasta riippumaton, jolloin kiireisenkin arjen keskellä on mahdollisuus olla mukana valmennuksessa. Sinun ei tarvitse liikkua mihinkään, joten säästät myös aikaa. Voit osallistua kotona, töissä, mökillä – missä tahansa ja integroida muutokset suoraan omaan arkeesi.

Etävalmennus vaati sitoutumista, kuten kaikki muukin valmennus. Oma muutosvalmius on kaiken ratkaiseva tekijä. Teknologiaa käytetään apuvälineenä valmennuksessa viestinnässä, sekä materiaalien lähettämisessä ja tallentamisessa, mutta sen erityinen osaaminen ei ole kynnyskysymys. Muutos tapahtuu tekemällä uusia asioita arjessa, teknologiaa käytetään tukena ja seurantavälineenä.

Ympäristö muuttuu – käyttäytyminen muuttuu

Nyt on tärkeää pitää huolta omasta jaksamisesta ja toimintakyvystä. Uusien tapojen oppimiselle on otollinen aika, kun maailma ympärillä asettaa rajoitteita, vaatimuksia ja haasteita. Ympäristön muokkaaminen on aina tehokas tapa muokata myös omia tapoja. Mieti vaikka nyt käsien pesun lisääntymistä! Kun sitä tarpeeksi korostetaan joka paikassa, muistutellaan siitä ja sitä entistä enemmän näkee ympärillä tehtävän – huomaat itsekin peseväsi käsiäsi huomattavan paljon useammin kuin aiemmin. Uskoisin, että monelle jää myös tapa pestä käsiä vähän useammin kuin aiemmin…

Hyödynnä nyt siis etävalmennuksen mahdollisuuksia oman hyvinvointisi varmistamisessa. Nyt on siihen erinomainen mahdollisuus. Etämalli toimii erinomaisesti esimerkiksi Prevenia Terveempi Arki – valmennuksessa, jossa keskitytään arjen tapamuutoksiin Preveniametodia (kuva alla) hyödyntäen.

Meillä on pitkä kokemus etämalleilla toteutettavista valmennusmalleista. Olemme seuranneet vaikuttavuutta etävalmennuksella ja pitemmällä aikavälillä vaikuttavuus on jopa ollut parempi kuin tapaamisilla.

Ja jos koet tarvetta tukeen, niin ole yrityksesi vastaavaan yhteydessä tai suoraan meihin. Kannattaa myös viettää aikaa meidän Terveempi Arki – kanavallamme.

Marko Pirhonen

Jaa artikkeli: