Pilotointi 2/4 – 6 syytä miksi juututaan pilotoinnin asteelle

Tällä videolla käyn lävitse kuusi syytä mitkä omien havaintojeni mukaan vaikuttavat siihen, että juututaan ns ikuisen pilotoinnin tielle.

Olen havainnut toimiessani yritysten kanssa vuosien varrella, että terveys- ja hyvinvointitoimien pilotoinnit eivät kovinkaan useasti johda jatkuvaan toimintaan ja yrityksissä juututaan niin sanotulle ikuisen pilotoinnin tielle, missä pilotoidaan paljon uusia toimintamalleja mutta ne jäävät kaikki yhteen pilottiin.

  1. Tavoitteet – lähtevätkö pilotin tavoitteet liiketoiminnasta
  2. Rahoituskanavat – onko olemassa selkeä oma budjetti ennaltaehkäisevään toimintaan
  3. Rohkeus – ei uskalleta tehdä suuruusluokaltaan merkittäviä asioita
  4. Mittarit –  mitataanko oikeita asioita ja ovatko ne yrityksen johdon näkökulmasta relevantteja
  5. Inhimilliset tekijät – kaikkea uutta on aina kivempi kokeilla kuin hioa vanhaa
  6. Palveluntarjoajat – palvelut on usein suunniteltu käytettäväksi kertaluontoisesti

Mitkä tekijät voivat estää pilotointien etenemisen jatkuvaksi toimintamalliksi sinun organisaatiossasi?

Olethan yhteydessä mikäli vähänkään herää ajatuksia!

Topi

Jaa artikkeli: