Terveysvalmentajan esittely – Sari

Hei, olen Prevenian terveysvalmentaja Sari.

Olen työskennellyt hyvinvoinnin ja terveyden parissa liki 20 vuotta. Taustani kumpuaa urheilusta, taitoluistelun yksinluistelusta sekä yleisurheilusta. Urheilijauran jäätyä taakse kouluttauduin urheiluvalmennuksen fysiikka- ja lajivalmentajaksi taitoluistelussa. Vuosia valmentajana toimittuani kouluttauduin fysioterapeutiksi ja työskentelin valmentajana ja ohjaajana hyvinvointikeskuksissa sekä kuntouttavalla puolella tuki- ja liikuntaelin vaivoihin, etenkin selän kuntoutukseen keskittyvänä fysioterapeuttina.

Työkokemuksen ja iän karttuessa näkemys ihmisen terveydestä ja toimintakyvystä laajeni kohti kokonaisvaltaista otetta ja lähdin tutkimaan keho-mieli-tunne yhteyksiä ja niiden merkitystä terveyteemme.

Kiinnostus etenkin stressin vaikutuksista ihmiseen sekä terveyteen ja koettuun elämänlaatuun ja -hallintaan syveni. Tuo kiinnostus vei minut palautumisohjaajakoulutukseen sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen äärelle. Valmennukseni ydin rakentuu ihmisestä itsestään, hänen arvoistaan, voimavaroistaan, mahdollisuuksistaan ja toiveistaan. Punaisena lankana toimii ratkaisukeskeisyys sekä jo olemassa olevien vahvuuksien hyödyntäminen, piilevien voimavarojen löytäminen ja uusien oivaltaminen. Koen, että tärkein tehtäväni on tarkkaan kuunnella valmennettavan toiveita, auttaa, tukea ja kannustaa häntä oivaltamaan, innostumaan ja toimimaan aktiivisesti kohti toivomiaan tavoitteita, muutosta.

Omat voimavarani kumpuavat perheestä, luonnossa liikkumisesta ja luontokuvauksesta. Liikun myös monipuolisesti ja nautin tanssimisesta.

Valmentajana noudatan neljän K:n periaatetta:

Kunnioitan, kannustan, kysyn ja kuuntelen.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi valmennukseen.

Sari

Jaa artikkeli: