Mikä arjessasi on sinulle tärkeintä?

Hyvinvointi ja tyytyväisyys omaan elämään rakentuvat pitkälti siitä, millaisin odotuksin elämää elää ja miten toimii suhteessa odotuksiin.

Arjessa itselleen tärkeiden asioiden eli arvojen mukaan eläminen tarkoittaa taitoa laittaa itselleen merkitykselliset asiat tärkeysjärjestykseen. Ne asiat, joita arvostaa ja jotka tuottavat merkityksellisyyden, ilon ja onnellisuuden tunteita.

Tärkeiksi koettuja asioita, arvoja voivat olla esimerkiksi terveys, perhe, työ, vapaus jne. Toiminnan ohjautuminen, valintojen – ja päätösten tekeminen helpottuvat, kun tietää  –  mikä on itselleen tärkeää, mitä haluaa ja toimii sen mukaisesti.  Automaattisesti tämä kaikki ei välttämättä toteudu, vaan edellyttää pysähtymistä ja pohdintaa. Kysymykset, jotka kannattaa esittää itselleen;

  • Mikä on minulle elämässä tärkeää?
  • Mikä tekee minut onnelliseksi?
  • Miksi teen sitä mitä teen?
  • Miksi se mitä teen on minulle tärkeää?

 

On rehellisesti tutkittava ja tiedostettava, millä tavoin arkeaan elää. Kurkkaus omaan kalenteriin ja arjen viikko-ohjelman tarkasteleminen kertovat paljon siitä, mihin huomio arjessa on suuntautunut, mihin omaa aikaansa käyttää ja elääkö itselleen tärkeiden asioiden mukaisesti. Tyytyväisyyden, levollisuuden ja onnellisuuden tunne päivän päättyessä viestivät siitä, että on toiminut arvojen mukaisesti ja huomioinut itselleen merkitykselliset asiat.

Arvojen, itselleen merkityksellisten asioiden tiedostaminen ei ole aina helppoa. ja ne saattavat muuttua elämän eri vaiheissa. Jos huomaa, että oman toiminnan ja arvojen välillä on ristiriitaa, mitä tilanteen muuttamiseksi voi tehdä? Saattaa olla, että juuri nyt, ei paljoakaan. Ensimmäiseksi on arvioitava tilanne – missä on nyt, ja aloittaa sieltä. Sen jälkeen voi opetella itselleen tärkeiden asioiden lisäämistä vähän kerrallaan, tekemällä valintoja toisin ja toimimalla arjessa uudella tavalla.

 

Pohdi, mitä arvoja kaipaat elämääsi lisää.

Voit tehdä tilannearvion kirjoittamalla itsellesi merkityksellisistä asioista listan.

Kun olet kirjannut itsellesi tärkeät asiat, tarkastele niitä ja karsi määrää yksi kerrallaan, jättäen lopulta 4 tärkeintä, merkityksellisintä asiaa jäljelle.  

Tämän jälkeen mieti,

miten voit tuoda itsellesi tärkeitä arvoja enemmän arkeesi, ihmissuhteisiin ja työhösi –  päivittäisellä tasolla.

 

Sari Coutentacis

 

Jaa artikkeli: