Miten huomioida yhteisö muutoksessa?

Tapojen muutoksessa yksi olennainen huomioitava seikka on yhteisöltä saatava tuki ja yhteisön mukaan ottaminen muutokseen. Arjen tapoihin liittyen perheyhteisö linkittyy vahvasti mukaan, mahdollisesti myös kaveri- ja työyhteisö – riippuen millaisesta tapojen muutoksesta on kyse.

Jokaisen yhteisöön kuuluvan ihmisen tekemillä valinnoilla on vaikutusta.

Tulee huomioida, että yhteisön tai ryhmän muodostavat jo kaksi ihmistä. Kun yhteisön yksi jäsen lähtee tekemään muutosta, on se kuin domino-efekti, ja usein muutoksen paikka myös muille – tahtoivat he sitä tai eivät.

Kun koko yhteisö iloitsee muutokseen tehneen saavutuksista ja innostuu siitä itsekin – on muutosmatka kokonaisuudessaan myönteinen ja yhdistävä asia, joka kohottaa kaikkien oloa.

Parhaimmassa tapauksessa, kun esimerkiksi perheessä äiti tai isä alkaa muuttamaan syömiseen liittyviä tapojaan, niin puoliso ja lapset lähtevät siihen mukaan. Muutos ulottuu näin koko perheen toimintaan ja näkyy koko yhteisön hyvinvoinnissa.

Yhteisöltä saatavan tuen merkitys on iso onnistumisen kannalta. Valitettavaa on, että joskus voi käydä myös niin, että toisen tekemä tapojen muutos saa aikaan kielteistä suhtautumista muissa ja yhteisön arvokas tuki ja kannustus jää saamatta. Kielteistä suhtautumista voi ennaltaehkäistä puhumalla avoimesti muutosaikeistaan ja suunnitelmastaan yhteisön muille jäsenille ja kuunnella miltä heistä tuntuu ja millä tavalla he ovat valmiita tukemaan muutosta.

Jollekin se, että puoliso lähtee tekemään muutosta, saattaa herättää epävarmuuden, hämmennyksen, huonommuuden ja jopa yksinäisyyden tunnetta. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, jos aiemmin yhteiset television katselu hetket sohvalla muuttuvat yllättäen kävelylenkeiksi, johon puoliso ei ole innokas lähtemään mukaan. Hän saattaa jäädä sohvalle ajattelemaan: ”Mikäs tuolle nyt on tullut? Miksei hän halua enää viettää aikaa minun kanssani?” Myös pelko toisen muuttumisena ihmisenä tai puolisona saattaa herätä. Jos muutoksesta ei tule avoimesti puhuneeksi, tulee siitä mörkö, joka herättää muutosvastarintaa.

Toisen tekemä tapamuutos onneksi useimmiten vaikuttaa myönteisesti. Sitä edesauttaa hyvä vuorovaikutus ja se, että ihmiset tulevat hyvin toimeen sekä itsensä, että yhteisön muiden jäsenten kanssa.

Mitä muutosta tehtäessä on yhteisön kannalta hyvä huomioida?

Muista pienet askeleet, sillä muutos edellyttää sopeutumista kaikilta. Hyviä kysymyksiä yhteisön kanssa pohdittavaksi:

  • Mitä muutos käytännössä tarkoittaa?
  • Miten se vaikuttaa yhteisön muiden jäsenten toimintaan?
  • Millainen yhteisön toiminta edistää tapojen muutosta ja millainen toiminta heikentää sitä?
  • Miksi muutos on muutoksen tekijälle arvokasta?
  • Miksi muutos on arvokasta koko yhteisön kannalta?
  • Miltä muutos muista yhteisön jäsenistä tuntuu?

Jos perheessä on totuttu vaikkapa viettämään elokuvailtaa yhteisen herkuttelun merkeissä, kannattaa yhteisesti pohtia miten tilanne hoidetaan? Vähennetäänkö herkkuja? Korvataanko herkut aluksi silloin tällöin jollakin muulla terveellisemmällä vaihtoehdolla? Vai millainen tapa aluksi voisi toimia helpoiten?

Työskentelytapoihin tehtävät muutokset koskettavat sitä työyhteisöä ja tiimiä, jonka jäsen muutoksen tekijä on. Sen vuoksi avoimuus ja tiedon jakaminen myös työyhteisössä on tärkeää.

Kannattaa kertoa millä tavoin toimintatapojaan lähtee aikaisempaan verrattuna muuttamaan, ja tekee sen pienin askelin. Yhteisöön kytkeytyviä muutosalueita voivat olla: tavoitettavuuden selkeämpi rajaaminen, jotta saat itsellesi rauhallista ja keskeytyksetöntä työskentelyaikaa, työtehtävien parempi priorisointi, mikä saattaa edellyttää useammin EI’n – sanomista sekä työajan tarkempi rajaaminen, jos olet totutusti ollut tavoitettavissa yli työajan, ja niin edelleen.

Yhteisön jäsenet tarvitsevat sekä aikaa, että muistutusta muutettavista tavoista samalla tavalla kuin itse muutoksen tekijäkin, koska myös yhteisön jäsenille aiempi toiminta on muodostunut tavaksi.

Jos esimerkiksi teet muutoksia ravintotottumuksiisi, mutta toinen yhteisön jäsen hoitaa ruokakauppaostokset, voi olla, ettei yksi pyyntö riitä siihen, ettei kaupasta enää tarvitsekaan tuoda lempiherkkua, vaan sen sijaan enemmän hedelmiä ja kasviksia. Muistutus jääkaapin ovessa: ”Muista hedelmät ja kasvikset kaupasta” – voi auttaa muistamaan asian.

Onnistumisten huomioiminen.

Hyvä palaute auttaa yhteisön jäseniä pysymään kannustajina mukana muutoksessa. Kiitä tuesta, huomioimisesta ja kannustuksesta silloin, kun sitä saat.

 

 

Kutsu yhteisösi rohkeasti mukaan muutosmatkallesi!

Voit pohtia millaiset asiat yhteisössäsi tukevat tavoitteitasi ja toisaalta, miten voit tukea yhteisösi jäseniä mukaan muutokseesi.

Sari

 

Jaa artikkeli: