Tunteiden voima ja merkitys muutoksen taustalla

Lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan liittyy tunteita. Tunteita tarvitaan muun muassa kyvyssä motivoitua, tehdä havaintoja ja päätöksiä, sekä asettaa tavoitteita. Tapamuutosta tehdessäsi olennaista on löytää vahva merkityksellisyyden tunne haluamastasi muutoksesta. Miksi haluat muutosta? Minkä takia se on arvokasta sinulle? Mitä tunteita onnistuminen sinussa herättää? Merkityksellisyyden tunne vahvistaa tahtotilaa ja kyvykkyyttä toteuttaa asioita, se auttaa myös ylittämään haasteita sekä sietämään keskeneräisyyttä.

Tunteet ovat harvoin tietoisesti rakennettuja – enimmäkseen ne ovat nopeita, lyhyempiä tiedostamattomia reaktioita tai pitkäkestoisempia mielenvireitä, jotka tulevat ja menevät

Tunne voi ottaa ratkaisevan roolin ja ohjata sinut reagoimaan nopeasti ja automaatiolla, niin sanotusti tunteen vallassa, ilman, että ehdit ajatella toiminnan seurauksia. Näin tapahtuu usein stressinalaisena, väsyneenä, nälkäisenä tai jonkin haastavan tunteen kuten turhautumisen, pettymyksen, pelon tai ärsyyntyneen tunteen vallitessa. Tämän vuoksi tärkeä osa tunteiden säätelyä on omien perustarpeidesi, kuten palauttavan unen, säännöllisen syömisen ja riittävän liikkumisen turvaaminen.

Vaikka tunteet heräävätkin usein hyvästä syystä, ne ovat usein epätarkkoja ja jäsentymättömiä. Muutosta ja uuden tavan harjoittelua ei kannata sen vuoksi suunnitella toteutuvaksi spontaanin tunnetilan varaan, niin sanotusti fiilispohjalta. Sen sijaan suunnitelma tulee rakentaa yksityiskohtaiseksi toimintamalliksi (mitä – missä – milloin), jota toteutat tietoisesti keskittyen. Onnistuessasi uuden tavan toteuttamisessa on tärkeää huomioida ja vahvistaa onnistumisen tunnetta; ”Jes! Onnistuin!” Onnistumisen ja tyytyväisyyden tunteen vahvistaminen luo vahvemman muistijäljen toiminnasta ja riittävästi toistuessaan tuohon tunnetilaan on mahdollista päästä jo ennen toimintaa. Tällöin tunteesta on muodostunut toimeen ryhtymisteen johtava voima. Esimerkiksi: Kun mietit hieman väsyneenä lähtisitkö liikkumaan vai et, muistutatkin itseäsi liikkumisen jälkeisestä hyvästä olosta ja kokonaisvaltaisesta tyytyväisyyden ja ilon tunteesta.

Tunnekokemus voi olla myös osin tai kokonaan tietoinen. Se toteutuu silloin, kun huomaat kokevasi jotain tiettyä tunnetta ja pystyt nimeämään tunteen.

Toisinkin päin työskentely muutoksessa toki on mahdollista, se edellyttää taituruutta itsensä havainnoinnissa, tunteiden tiedostamisessa ja säätelyssä, sekä mielikuvien luomisessa. Etukäteen luotu vahva mielikuva tulevaisuuden minästä yhdistettynä vahvaan positiiviseen ja luottamusta herättävään tunnevireeseen, toimii parhaimmassa tapauksessa uuden oppimisen vauhdittajana. Identiteetin määrittely, haluan olla ihminen….auttaa tuon mielikuvan ja tunneyhteyden luomisessa.

 

Tunnistatko tunteita, jotka liittyvät muutoksen tekemiseen ja onnistumiseen?

Innostus on kuin tuulahdus uutta alkua. Se antaa voimaa aloittaa ja jatkaa muutosta. Innostus saa sinut tarttumaan tilaisuuksiin ja etsimään uusia polkuja. Innostuneisuuden tunnetta on ruokittava yhä uudelleen ja uudelleen, sillä se voi muutoin lopahtaa ja jäädä alkuvaiheen huumaksi. Voit vahvistaa innostuneisuuttasi seuraamalla omaa kehitystäsi ja huomioimalla onnistumisesi ja muistuttamalla itseäsi muutoksen merkityksellisyydestä, miksi se on sinulle tärkeää.

Luottamus omiin kykyihisi on avainasemassa. Kun uskot, että voit selviytyä vastoinkäymisistä ja onnistua pitkällä aikavälillä, vahvistat kyvykkyyttäsi ja olet joustavampi muutoksen eri vaiheissa.

Onnellisuus. Positiiviset tunteet, kuten onnellisuus, vahvistavat motivaatiota. Kun tunnet iloa ja tyytyväisyyttä, olet valmis tekemään enemmän töitä tavoitteidesi eteen.

Kiitollisuus auttaa sinua näkemään hyvän ympärilläsi. Se luo sinuun myönteistä asennetta ja auttaa jaksamaan muutoksen keskellä.

 

Muutoksessa voit tulla kohdanneeksi myös vaikeita tunteita, jotka ovat tärkeä käsitellä, jotta ne eivät muodostu esteeksi onnistumiselle. Tällaisia tunteita voivat olla esimerkiksi:

Turhautuminen, kun asiat eivät etene odotetusti. Tärkeää on löytää kärsivällisyyttä ja jaksamista vastoinkäymisissä.

Toivottomuus saa epäilemään omia mahdollisuuksia ja lannistumaan. Suorituskyky laskee ja usein huomio kiinnittyy ensisijaisesti epäonnistumisiin ja haasteisiin kuin onnistumisiin ja mahdollisuuksiin.

Ahdistus lamauttaa. On tärkeää tunnistaa ahdistuksen lähteet ja löytää keinoja sen hallintaan.

Pelko estää meitä astumasta mukavuusalueen ulkopuolelle. Muutos vaatii rohkeutta kohdata keskeneräisyys ja mahdollisesti aiemmin koetun epäonnistumisen.

Muutoksen matka voi olla kuin tunteiden vuoristorata. Tunteet ohjaavat sinua eteenpäin, ja niiden tiedostaminen auttaa sinua onnistumaan.

 

Myönteisten tunteiden taustatekijöinä ihmisen elimistössä vaikuttavat joka hetki neljä mielihyvähormoniksi kutsuttua keskushermoston välittäjäainetta: oksitosiini, dopamiini, serotoniini ja endorfiini. Näillä välittäjäaineilla on monta tärkeää tehtävää – ne muun muassa rakentavat läheisyyttä ja luottamusta ihmisten välille, saavat ponnistelemaan päämäärien eteen ja auttavat sietämään haasteita ja epäonnistumisia.

Alla vinkkiä tunteiden virittäjistä, joiden avulla voit tietoisesti lisätä itsellesi mielihyvän kokemuksia ja positiivisia tunteita

Ylläpidä sosiaalisia suhteita, järjestä niille aikaa

Panosta iloa ja myönteisiä tunteita herättävään vuorovaikutukseen perheen ja ystävien kanssa. Tutkimusten mukaan vuorovaikutus lisää positiivisia tunteita. Soita ystävälle, järjestä kahvitreffit tai osallistu harrastusryhmään. Nauraminen yhdessä toisen ihmisen kanssa parantaa tehokkaasti oloa, vaikka näkisi videoyhteydessä eikä kasvotusten kahvilan pöydässä. Halaaminen ja kosketus ovat tehokkaimmat keinot virittää positiivisia tunteita ja vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Liiku ja ulkoile luonnossa

Mikä tahansa liikunta, joka saa sinut hymyilemään, on hyväksi. Fyysinen aktiivisuus vapauttaa endorfiineja, jotka ovat luonnollisia mielihyvähormoneja. Luonnossa oleilun on todettu rentouttavan, palauttavan ja synnyttävän luonnollisesti positiivisia tunteita.

Kuuntele lempimusiikkia

Musiikki on tehokas tunnetilan rakentaja. Voit laatia itsellesi soittolistan lempimusiikista, jonka tiedät kohottavan mielialaasi ja positiivisia tunteita.

Harjoittele huomion suuntaamista

Pysähdy havaitsemaan omia ajatuksiasi ja kiinnitä huomiosi niihin asioihin, joissa voit vaikuttaa. Näin voit lisätä tyytyväisyyttä elämään ja saavuttaa omia tavoitteitasi.

Huomioi onnistumiset

Tiedostamme usein negatiiviset ajatukset, mutta unohdamme kiinnittää huomiota myönteisiin. Harjoittele positiivista ajattelua keskittymällä tietoisesti työssäsi ja arjessasi muutenkin myönteisiin asioihin. Kun onnistut jossakin ja saavutat tavoitteen, huomioi se. Palkitse itsesi pienistäkin saavutuksista. Positiiviset kokemukset lisäävät hyvinvointia ja vahvistavat positiivista ajattelua. Mieti esimerkiksi missä olet onnistunut päivän aikana ja kirjoita ne asiat itsellesi ylös. Yksikin onnistumisen kokemus riittää.

Harjoita positiivista ajattelua

Positiivinen ajattelu ei tarkoita, että elämä olisi aina helppoa tai ongelmia ei olisi – päinvastoin. Positiivisuus on kykyä nähdä mahdollisuudet ja voima keskellä vaikeuksia. Havainnoi tunnistamaan kielteiset ajatukset ja haasta niitä. On helppo sanoa “Olen huono” tai “En selviä tästä”. Kokeile sen sijaan sanoa: “Tämä on vaikeaa, mutta voin oppia ja kasvaa”. Vaihtoehtoinen ajattelu auttaa näkemään tilanteet monipuolisemmin.

Tarkastele miten suhtaudut vastoinkäymisiin

Elämässä on varjopuolia, ja se on normaalia. Positiivisuus ei tarkoita ongelmien kieltämistä, vaan niiden kohtaamista rakentavalla tavalla. Ole kohtuullinen itsellesi vaikeina aikoina ja säädä riittävyyden tasoa esimerkiksi uuden tavan opettelemisen suhteen. Vähempi tekeminen on myös hyvä ratkaisu, silloin kun se on mahdollista.

Harjoittele kiitollisuutta

Ajattele asioita, joista olet kiitollinen. Tämä voi auttaa sinua näkemään elämässäsi myönteisiä puolia. Kiitollisuus on voimakas tunne, joka auttaa meitä näkemään elämän valoisammin. Joka päivä voit pysähtyä hetkeksi ja miettiä, mistä olet kiitollinen. Kirjoita kiitollisuuspäiväkirjaa ja huomaa, miten se vaikuttaa mielialaasi.

Löydä omia ideoita, jotka tuovat iloa arkeesi

Kirjoita ylös asioita, joista nautit. Jos et keksi, voit muistella mistä tekemisestä olet jossakin vaihetta  elämääsi nauttinut. Voisitko palata jollain tavalla sen tekemisen pariin?

 

Muista, että pienetkin teot voivat vaikuttaa suuresti tunteisiisi. Ole avoin uusille kokemuksille ja kokeile tapoja lisätä positiivisuutta arkeesi. Hymyile, liiku, nauti hyvästä seurasta ja tee itsellesi pieniä ilon hetkiä – näin voit itse tuottaa itsellesi enemmän mielihyvähormoneita!

 

Sari

Jaa artikkeli: