Vuorotyön mahdollisuudet

Vuorotyötä tekee Suomessa hieman yli 30 % työntekijöistä. Vielä vuonna 2003 heitä oli 24 %, joten vuorotyöläisten määrä lisääntyy koko ajan. Vuorotyötä tekevistä kolmannes tekee myös yötyötä.

Vuorotyön haasteista kirjoitin edellisessä blogissani, nyt keskityn enemmän sen mahdollisuuksiin.

Vuorotyön haasteet koetaan usein hankaloittavan elämää monella tavalla. Haasteita on fysiologisesti, psykologisesti sekä sosiaalisesti. Terveyden ja palautumisen haasteet, stressi ja kuormittuminen sekä ystävyyssuhteille ja perhe-elämälle aiheutuvia haasteita ja haittoja voi olla runsaasti. Haasteet ja ongelmat ovat aitoja. Ratkaisuja kuitenkin aina löytyy, joilla tilannetta voi parantaa. Ei aina ideaalilla tavalla, mutta joka tapauksessa edellä mainittujen haittojen lieventäminen onnistuu.

”Vuorotyö mahdollistaa asioita, joita ”normaali” 8-16 työaika ei mahdollista”

Vuorotyötä ajatellaan usein sen aiheuttamien haittojen kautta, vaikka positiivisesti ajatellen se mahdollistaa myös erilaisia asioita, joita ”normaali” 8-16 työaika ei mahdollista tai hankaloittaa.

Viikolle ajoittuvat vapaapäivät antavat mahdollisuuden hoitaa asioita helpommin virastoaikoihin. Kaupoissa ei tarvitse käydä pahimpiin ruuhka-aikoihin vaikkapa juhlapyhien alla. Lisäksi vuorotyö mahdollistaa liikkumisen ajoittamisen siten, että myös pimeimpään vuoden aikaan pääsee nauttimaan valoisasta ajasta. Liikkumiseen tuo mahdollisuuksia myös se, että liikuntapaikoissa on usein ruuhkaa klo 17-20 välillä.

Vuorotyöläinen voi mennä liikkumaan sellaisiin aikoihin, jolloin on enemmän tilaa ja saa näin harjoitella ja liikkua omaan tahtiinsa.

Lisäksi omien aikataulujen rakentaminen lepo- tai vapaapäiville mahdollistaa monia asioita eri tavalla. Pääset liikkumaan tai toteuttamaan itseäsi mihin aikaan päivästä tahansa. Aamulla tai päivällä liikkuminen esimerkiksi vapauttaa iltoja sosiaaliseen elämään tai perheen kanssa puuhasteluun. Illalla ei ole enää painetta lähteä tekemään jotain vaan voi rauhassa keskittyä muihin asioihin.

Pyri siis miettimään miten vuorotyö tuo erilaisia positiivisia asioita arkeesi ja miten se mahdollistaa sellaisia asioita, joita ei normaalissa päivätyössä pysty toteuttamaan. Tietenkin vuorotyömalleja on valtavasti erilaisia, mutta kaikista löytyy mahdollisuus kun sitä tarkastelee avoimella mielellä.

On helpompaa selvitä vuorotyön haasteista kun 
1. hyväksyy hankaluudet ja haitat osana vuorotyön tekemistä ja välttää käyttämästä energiaa siihen, että murehtii tilannetta

2. pyrkii löytämään mahdollisuuksia enemmän kuin hankaluuksia ja pyrkii positiivisella asenteella etsimään aktiivisesti luovia ratkaisuja arkeen

3. toteuttaa aikatauluista vapaampaa kalenteria itselleen sopivalla tavalla, sekä suunnittelee asioita ja harrastamista etukäteen.

Marko Pirhonen

Jaa artikkeli: