Ajatteleminen on taito ja tapa

Ihmisten suhtautuminen asioihin rakentuu pitkälti uskomusten, ajatusten ja asenteen varaan.  Kun heräät, mielesi alkaa toteuttamaan päätehtäväänsä eli ajatuksia.

 

Ajatukset ja mielikuvat ovat mielen tuotoksia ja koska ihmisellä on taipumus uskoa omia ajatuksiaan -siitä miten ajattelet, rakentuu todellisuutesi. 

 

Se miten suhtaudut elämän tuomiin haasteisiin ja ongelmiin vaikuttaa suuressa määrin elämänlaatuun. Väsyttäviä ovat arvostelevat ja negatiiviset ajatukset, koska ne vaikuttavat tunteisiisi ja tapaasi toimia eniten. 

 

Toiveikkuuteen, ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin suuntaavalla lähestymistavalla voit löytää yllättäviäkin näkökulmia pulmiin ja olla uudenlaisille toimintatavoille avoin. Mahdollisuuksiin keskittyvä asenne on jossain määrin luonteenpiirre, mutta sitä voi ja kannattaa opetella – omia ajattelun tapoja on mahdollista kehittää ja muuttaa. Se vaatii harjoittelua ja toistoja, samalla tavalla kuin mikä tahansa uusi tapa ja taito. Ratkaisuihin keskittyvässä ajattelussa ihminen tiedostaa, ja myös hyväksyy sen, mihin asioihin omalla toiminnalla on mahdollisuus vaikuttaa, ja mihin ei.

Meidän kannattaisi olla murehtimatta liikaa sellaisia asioita, joille emme juuri nyt voi mitään. Menneessä ajassa on tapahtumia, joihin ei enää voi vaikuttaa. Niiden murehtiminen on turhaa, päätökset on tehty niillä tiedoilla ja taidoilla, joita silloin oli. Niistä kannattaa ottaa opiksi ja siirtää huomio nykyhetkeen. Toisaalta myöskään tulevan murehtiminen ei kannata, koska siihen vielä voi, ainakin osittain omalla toiminnalla vaikuttaa.

 

Arjessa ratkaisujen hakeminen on aktiivista tekemistä ja oppimista, uuden näkökulman ottamista asioihin.

 

Tulevaisuutta rakennetaan tässä hetkessä

Myönteinen ajattelu ja tunteet saavat ihmisen huomaamaan enemmän mahdollisuuksia ympärillään. Myönteinen elämänasenne edesauttaa myös terveyttä, auttaa selviytymään vastoinkäymisistä paremmin sekä ohjaa tarkastelemaan tulevaisuutta toiveikkuuden näkökulmasta.

Tutkimukset puhuvat sinnikkyydestä positiivisuuden muotona. Siihen sisältyy sellaisia asioita kuin optimistisuus, mielekkyyden tunne, ulospäin suuntautuneisuus ja päättäväisyys. Niiden ansiosta sinnikäs pystyy puolustautumaan vastoinkäymisissä eikä mahdollisesti sairastu niin helposti – tai ainakin pärjää paremmin arjen haasteiden ja sairauksiensa kanssa.

 

Perusasenne elämään voi muuttua ajan mittaan ja siihen voi itse vaikuttaa. Omia ajatuksiaan on mahdollista muuttaa.

 

AJATTELUN TAPOJEN HARJOITTELEMINEN ALKAA HAVAINNOIMISELLA:

  • Miten ajattelen? Millaisia ajatuksia mielessäni pyörii ja millaisiin ajatuksiin olen tykästynyt ja tottunut?
  • Miten ajattelen itsestäni, toisista ihmisistä ja elämästä ylipäätään?

 

 

Sari

 

Jaa artikkeli: