Ajattelemisen taito – ongelmista ratkaisuihin

Ihmisten suhtautuminen asioihin rakentuu hyvin pitkälti omien ajatusten ja asenteen varaan. Ajatukset ja mielikuvat ovat mielen tuotoksia. Tutkimusten mukaan ihmisellä on noin 60 000-70 000 ajatusta päivässä ja luonnostaan niistä n. 80 % on negatiivisia. Kun heräät, mieli alkaa saman tien toteuttamaan päätehtäväänsä, ajatuksia.

Koska ihmisellä on taipumus uskoa omia ajatuksiaan, siitä mitä ajattelee, rakentuu todellisuus. 

Kuormittavimpia ovat arvostelevat ja negatiiviset ajatukset, koska ne vaikuttavat tunteisiin ja käyttäytymiseen eniten. Pahimmillaan ihminen saattaa seurata mielen neuvoja sokeasti, vaikka ne olisivat huonoja – eivätkä palvele hyvinvointia. Murehtiessaan ihminen elää päänsä sisällä, kadottaa yhteyden nykyhetkeen yrittäessään ratkoa ongelmia.  Murehtiminen on usein hukkaan heitettyä energiaa, eikä se tuo hyviä asioita mukanaan. Jos suhtautuu lähtökohtaisesti negatiivisesti asioihin, silloin harvoin on valmis myöskään muutoksen vaatimaan työhön.

Se miten suhtautuu elämän tuomiin haasteisiin ja ongelmiin voi vaikuttaa suuressa määrin elämänlaatuun.

Positiivisella ja ratkaisuihin keskittyvällä lähestymistavalla voi löytää ratkaisuja pulmiin ja olla uudenlaisille toimintatavoille avoimempi. Positiivisuus on jossain määrin luonteenpiirre, mutta sitä voi ja kannattaa opetella – omaa ajatteluaan voi muuttaa. Se vaatii harjoittelua ja toistoja, samalla tavalla kuin mikä tahansa uusi taito. Tarkoitus ei ole tavoitella positiivisten ajatusten yksinvaltaa tai jatkuvaa hypetystä.

Ratkaisuihin keskittyvässä ajattelussa ihminen tiedostaa, ja myös hyväksyy sen, mihin asioihin hänellä itsellään on oman toimintansa avulla mahdollisuus vaikuttaa, ja mihin ei. Huomio kannattaa kohdistaa asioihin, joihin voi omalla toiminnalla vaikuttaa ja näin edistää asioita tai hakea ratkaisua parempaan lopputulokseen.

Vältä siis murehtimasta liikaa sellaisia asioita, joille et juuri nyt voi mitään. Voit kuitenkin aina ja joka tilanteessa valita suhtautumisesi asioihin.

Menneessä ajassa on asioita, joihin ei enää voi vaikuttaa. Niiden murehtiminen on turhaa, päätökset on tehty niillä tiedoilla ja taidoilla, joita silloin oli. Niistä kannattaa ottaa opiksi ja siirtää huomio nykyhetkeen. Toisaalta myöskään tulevan murehtiminen ei kannata, koska siihen voi, ainakin osittain omalla toiminnalla vaikuttaa.

Tulevaisuutta rakennetaan tässä hetkessä – keskity siihen mitä voit tänään tehdä paremmin, jos koet että eilispäivän toiminta ei mennyt ihan putkeen. Pyri löytämään ilon aiheita juuri tästä hetkestä. Se ei koskaan palaa.

Arjessa ratkaisujen hakeminen on aktiivista tekemistä ja oppimista, uuden näkökulman ottamista asioihin.

Tärkeintä on eteen tulleiden tilanteiden suhteen ”ottaa opiksi”. Mitä tästä kaikesta voi oppia ja mitä siitä jää käteen tulevaisuutta ajatellen?

Tutkijat ovat todenneet muun muassa, että myönteiset tunteet saavat ihmisen huomaamaan enemmän mahdollisuuksia ympärillään. Ne tekevät hänestä joustavamman ja luovemman. Positiivisesti suhtautuva näyttää myös pysyvän monella tapaa terveempänä ja selviää paremmin vastoinkäymisistä.

Tutkimukset puhuvat sinnikkyydestä positiivisuuden muotona. Siihen sisältyy sellaisia asioita kuin optimistisuus, mielekkyyden tunne, ulospäin suuntautuneisuus ja päättäväisyys. Niiden ansiosta sinnikäs pystyy puolustautumaan vastoinkäymisissä eikä mahdollisesti sairastu niin helposti – tai ainakin pärjää paremmin sairauksiensa kanssa.

Perusasenne elämään voi muuttua ajan mittaan ja siihen voi itse vaikuttaa. Omia ajatuksiaan on mahdollista muuttaa.

POSITIIVISEN AJATTELUN HARJOITTELEMINEN ALKAA ITSETUTKISKELULLA:

  • Mitä minä oikeastaan ajattelen itsestäni, toisista ihmisistä ja elämästä ylipäätään?
  • Arjessa omaan ajatustapaansa tutustuessaan kannattaa miettiä; johtaako ajatteluni sellaiseen toimintaan kuin haluan vai olisiko jokin muu tapa toimivampi?
  • Pohdi millaisia reaktioita huomaat itsessäsi, kun asiat eivät mene aivan toivotulla tavalla. Huomaatko arjessa enemmän mahdollisuuksia vai huolen aiheita?

Pysähdy päivittäin huomaamaan – ainakin viikon ajan – yksi hyvä asia päivästäsi;

mikä on ollut kyseisessä päivässä positiivista? 

 

 

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email