VR – Kuinka tukea terveyttä, kun henkilöstö työskentelee eri vuoroissa ympäri Suomen?

VR Track Oy on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista. Työntekijät työskentelevät liikkuvassa työssä ympäri maata, työ on usein fyysisesti raskasta, ja sitä tehdään monesti haastavissa olosuhteissa. Asiantuntijatehtävissä oleville taas painottuvat enemmän henkiset haasteet, kun työtä tehdään projekteissa aina vain nopeammin etenevässä maailmassa.

Ikärakennekin on poikkeuksellinen, sillä yli 55-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on noin 40 %. VR Trackillä havaittiinkin tarvetta tukea henkilöstön kokonaisvaltaista jaksamista, ja esille nousi etenkin vanhempien ikäryhmien jaksaminen sekä miten siihen olisi mahdollista vaikuttaa.

– Työmme luonne ja olosuhteet asettavat jatkuvasti haasteita henkilöstömme hyvinvoinnille. Olemme miettineet tapoja parantaa henkilöstömme jaksamista sekä henkisesti että fyysisesti. Mutta koska jokaisen henkilön tilanne on kuitenkin lopulta yksilöllinen, on kaikkia hyödyttävien ratkaisuiden löytäminen ollut vaikeaa, kuvailee VR Trackin henkilöstöpäällikkö Juha Rönkä haasteita.

Vuoden 2016 toukokuussa Prevenia ja VR Track aloittivat yhdessä Raiteilla terveyteen -ohjelman, jonka tavoitteena oli työnkuvasta ja sijainnista riippumatta mahdollistaa kaikille oman terveyden kehittäminen. Liikkeelle lähdettiin +55-vuotiaiden ikäryhmästä, jossa aluksi sadalle henkilölle lähdettiin tarjoamaan mahdollisuutta oman terveyden kehittämiseen terveysvalmennuksen keinoin.

Terveysvalmennus lähtee liikkeelle yksilön omista lähtökohdista ja se keskittyy osallistujan arjen tapojen muuttamiseen terveysvalmentajan tukemana. Alussa yhdessä terveysvalmentajan kanssa mietitään, mitkä muutokset toisivat merkittävimmät positiiviset vaikutukset omaan terveyteen ja ne kirjataan ylös henkilökohtaiseen terveyssuunnitelmaan. Tämän jälkeen muutoksia lähdetään viemään osaksi arkea terveysvalmentajan tukemana ja ensimmäisen puolen vuoden aikana terveysvalmentajan kanssa yhteydenpito onkin viikoittaista. Vuorovaikutus terveysvalmentajan kanssa tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti hyödyntäen etenkin puhelinta ja verkkoneuvottelupalvelua.

Tavoitteena ei ole saada pikavoittoja, vaan lähteä jokaisen henkilön oman arjen ehdoilla viemään pieniä tapamuutoksia eteenpäin ja siten saavuttaa mahdollisimman pysyviä tuloksia. Kaiken kaikkiaan valmennuksen kesto on 18 kuukautta, mikä mahdollistaa tapojen juurtumisen osallistujan arkeen ja myös tulosten pysyvyyden seurannan.

Prevenia Health Oy:n toimitusjohtajan Topi Valtakosken mukaan aluksi valmennusmallia kohtaan oli hieman ennakkoluuloja.

– Ennen valmennuksen alkua esille nousi epäilyjä miten vanhempi ikäluokka lähtee mukaan täysin etänä toteutettavaan valmennukseen. Jonkun verran aluksi ennakkoluuloja tulikin, mutta lähdettyään mukaan osallistujilta on tullut positiivista palautetta kuinka helppoa valmennukseen osallistuminen on ollut, Valtakoski toteaa.

Rönkä kertoo että erityisen tärkeää terveysvalmennuksen toteutuksessa oli, että jokaisella on mahdollisuus osallistua.

– Henkilöstömme on hajallaan ympäri maata ja monet tekevät matkatöitä. Tästä syystä halusimme sellaisen mallin, jossa jokainen voi osallistua valmennukseen oman työnsä ja elämäntilanteensa ehdoilla. Mietimme ennalta, miten etävalmennus toimii ja otetaan vastaan, mutta vastaanotto on ollut kautta linjan erittäin positiivista. Valmennuksemme seurattava nettosuosittelijaindeksi onkin ollut jatkuvasti yli 50!, Rönkä kertoo tyytyväisenä.

Hyvien kokemusten pohjalta valmennus avattiin koko henkilöstölle ja kaiken kaikkiaan terveysvalmennukseen on osallistunut tähän mennessä yhteensä 150 henkilöä ja vuonna 2018 valmennus jatkuu edelleen osana VR Trackin työhyvinvoinnin kehittämistä.

Vaikuttavuuden näkökulmasta Valtakoski painottaa nimenomaan pitkäjänteistä tekemistä.

– Koska oleellinen osa vaikuttavuutta on aina henkilön oma muutosvalmius ja ihmisten tilanteet vaihtelevat vuoden mittaan, on tuloksellisuuden kannalta erittäin hyvä että valmennukseen on mahdollista lähteä joustavasti ympäri vuoden.  Se mahdollistaa paremman vaikuttavuuden, Valtakoski toteaa.

Terveysvalmennuksen tuloksellisuutta seurataan koko 18 kuukauden valmennuksen ajan kolmen kuukauden välein ja tulokset ovat olleet hyvin positiiviset: kaikki seurattavat terveysmittarit ovat kehittyneet positiivisesti, koettu terveys parantunut, paino pudonnut (enimmät yli 15 kg) ja mikä tärkeintä – paino on pysynyt myös ennallaan seurantajakson ajan. Lisäksi vaikuttavuuden näkökulmasta lokakuuhun 2017 mennessä 12 kuukautta valmennuksessa olleilla sairauspoissaolojen muutos on ollut -32 %.

– Raiteilla terveyteen -terveysvalmennukset ovat osoittautuneet erittäin toimivaksi tavaksi kehittää henkilöstömme hyvinvointia. Tulosten mittaaminen pitkällä aikavälillä ja laajalla skaalalla oli yksi syy miksi valitsimme Prevenian tarjoaman palvelun. Terveyteen liittyvien muutosten vaikutusten on valitettavan usein tapana jäädä lyhytaikaisiksi. Nyt olemme selkeästi saavuttaneet pitkäaikaisia vaikutuksia. Yhdessä muiden hyvinvointia kehittävien toimiemme kanssa olemmekin pystyneet painamaan sairauspoissaolomme 4 %-tasolle, mitä pidän alan haastavat olosuhteet huomioon ottaen erittäin loistavana saavutuksena, toteaa Rönkä tyytyväisenä.

– Ihmiset ovat tänä päivänä entistä valmiimpia erilaisten etäpalveluiden käyttöön ja siinä terveyden edistäminen ei tee poikkeusta. VR Track onkin ottanut poikkeuksellisen askeleen Raiteilla terveyteen -ohjelmassa tarjotessaan kaikille mahdollisuutta edistää omaa terveyttään omista lähtökohdistaan ja olemme ylpeitä että voimme olla apuna, Valtakoski summaa.

Juttu ohjelmasta VR Trackin Attracktive -julkaisussa: Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia


Raiteilla terveyteen – ohjelman keulakuvana toimi Juha Mieto, joka itsekin osallistui valmennukseen:

Lisätietoja:

VR Track
Juha Rönkä
+358 40 8622 216
juha.ronka@vr.fi

Prevenia Health Oy
Topi Valtakoski
+358 40 720 4847
topi.valtakoski@prevenia.fi

Jaa artikkeli: