Elämäntapamuutos – mitä se oikeasti tarkoittaa?

Nykyään lähes kaikkea hyvinvointiin, terveyteen ja ulkonäköön liittyviä tuotteita ja palveluja markkinoidaan elämäntapamuutoksen varjolla. Mainoslause: ”Tämä mahdollistaa pysyvän elämäntapamuutoksen ja saat pysyviä muutoksia aikaan jo parissa viikossa, muuttamatta mitään…!” jo sinällään pitää sisällään paradoksin: pysyvä – parissa viikossa – muuttamatta mitään.

Tutkimuksissa on todettu, että käsittämättömät 95% runsaasti painoaan pudottaneista henkilöistä lihoo painonsa takaisin kahden vuoden aikana – ja usein korkojen kera! Miksi?

Syynä on se, että erilaiset dieetit ja tiukasti rajoitetut ruokavalinnat, sekä ylimitoitettu liikuntarutiini eivät useinkaan – kuten tutkimustulos osoittaa – jää pysyviksi tavoiksi arkirutiineja. Miksi?

Voimakkaasti rajoitetut, ja tiukat, usein lyhytkestoiset ”kuurit” ovat hankalia ja vaativat paljon enemmän aikaa ja tukea, kuin henkilöille on useinkaan tarjolla. Ihminen on perimmiltään mukavuudenhaluinen ja hänelle on tärkeää saada jotain vastineeksi ponnisteluistaan. Hän haluaa pääsääntöisesti nauttia tekemisistään ja tiukoilla ”kuureilla” se ei helposti onnistu.

Pysyvä elämäntapamuutos vie aikaa. Monella on jopa vuosikymmenien aikana opittuja tapoja toteuttaa asioita taustalla. Poisoppiminen ja uuden omaksuminen vie paljon aikaa ja vaatii melkoisesti tietoista ajattelutyötä valintojen ja omien toimintatapojen muokkaamisessa. Puhutaan vähintään kahdeksan (8) kuukauden ajanjaksosta, jolloin on todettu, että uusilla tavoilla voi olla pysyvyyttä. Se on pitkä aika!

”Elämäntapamuutos vaatii ajattelua ja tietoisuutta valintojen äärellä.”

No miten ”oikeaoppinen” elämäntapamuutos sitten tehdään? Mielestäni elämäntapamuutos EI tapahdu siten, että joku ulkopuolinen sanelee tarkasti miten tulee toimia, jotta paino putoaa tai kunto nousee ideaalimaailmassa ja lyö ohjeet käteen, että toimi näin ja saat pysyviä tuloksia (sellaisia ei olekaan!) Huikeita tuloksia saadaan aikaan esimerkiksi puolessa vuodessa, mutta jo vuoden kohdalla useimmilla on palattu vanhoihin tapoihin. Elämäntapamuutos lähtee henkilön itsensä omista arvoista ja tavoitteista, motivaatiosta ja elämäntilanteesta. Elämäntapamuutos tarkoittaa sitä, että henkilö tekee arjessaan pääsääntöisesti oikeita valintoja omien tavoitteittensa suhteen. Elämäntapamuutos vaatii ajattelua ja tietoisuutta valintojen äärellä. Se on myös määrätyllä tavalla sallivaa ja rentoa, koska eihän olla millään kuurilla, kyseessä ei pitäisi olla projekti vaan prosessi, ei ole kiire ja töitä muutoksen kanssa tehdään loppuelämää varten!

Mielestäni elämäntapamuutoksen mittareina toimisivat paremmin jonkinlaiset toimintaa mittaavat mittarit kuin esimerkiksi pelkkä paino tai juostut kilometrit. Elämä viskelee; sairasteluja, elämänmuutoksia, työhaasteita – kaikki nämä aiheuttavat sen, että välillä mennään eteenpäin ja välillä vähän taaksepäin. Jos mitataan vain esimerkiksi sitä painoa, tasanne tai kilon parin takaisin tuleminen voi merkitä hyvin alkaneen toiminnan loppumista, koska tulee tunne epäonnistumisesta.

Sitä vastoin jos seurataan toimintaa, on mahdollisuus monipuolisemmin tarkkailla kaikkea henkilön muutokseen liittyvää. Elämäntapamuutos on nimensä mukaisesti tapojen muuttamista, uudelleen oppimista – siis toimintaa! Toiminnan seurauksena terveytemme/hyvinvointimme/painomme/kuntomme asettuu siihen mihin se oman tekemisemme perusteella tuleekin asettua. 

Mieti siis tarkasti ennen kuin aloitat kituuttamisen seuraavan kerran. Mitäs jos nyt tekisinkin asiat oikein ja pyrkisin aidosti vaikuttamaan kaiken toiminnan perustaan ja ytimeen – omiin toimintatapoihini! Kun ne muuttuvat kohti parempaa, myös fiiliksessä, ulkonäössä, painossa – missä tahansa – alkaa näkyä positiivisia muutoksia.

Unohda siis kiire ja tee asiat rauhassa, ja tee ne oikein!

Marko Pirhonen

Jaa artikkeli: