Hyvinvointi ja vuorotyö

Vuorotyö aiheuttaa merkittäviä haasteita hyvinvoinnille ja sen hoitamiselle. Hyvinvointiin liittyvät haasteet vuorotyössä ovat ratkaistavissa, mutta se kysyy tahtoa ja asennetta. Kuten kaikki muukin elämäntapohin ja arjen tapamuutoksiin liittyvissä asioissa.

Vuorotyön hankaluuksien taakse on helppo mennä piiloon ja selittää omia epäterveellisiä valintojaan sen aiheuttamilla esteillä ja haitoilla. On selvä, että haasteet ovat aitoja ja niiden ratkaiseminen ei välttämättä ole helppoa todellakaan, mutta lähes aina kuitenkin jollain lailla mahdollista. Ei ehkä ideaalilla tavalla, mutta tavalla, josta varmasti on hyötyä jaksamisen, palautumisen ja vireyden näkökulmasta. Positiivisesti ajatellen vuorotyö mahdollistaa vaikkapa liikkumisen sellaiseen aikaan, joka sopii varmasti omiin aikatauluihin tai ettei kuntosalillakaan tarvitse jonotella laitteisiin.

Olen törmännyt työssäni isoihinkin haasteisiin erilaisten vuorotyömallien suhteen. Niitä on uskomaton määrä erilaisia! Lyhyttä kiertoa ja pitkää kiertoa, säännöllistä tai täysin vailla mitään logiikkaa pyörivää kolmivuoroa sekä vaikkapa lentöemännän lennot yöllä yli usean aikavyöhykkeen ja seuraavana yönä takaisin. Vähemmästäkin on elimistö sekaisin! Eikä löydy yhtä patenttiratkaisua, jolla kaikkien työvuorohaasteet ratkaistaan kunkin arjessa.

”Terveellisintä on, jos työvuorot kiertävät eteenpäin aamuista iltoihin ja öihin.”

Siksi omasta kunnosta, tasapainoisesta ja terveellisestä syömisestä sekä unesta ja palautumisesta tulee pitää entistä enemmän huolta. Elämäntapoihin ja valintoihin liittyvät asiat ovat tärkeässä roolissa kaikilla, mutta erityisesti vuorotyötä tekevillä.

Hyvinvoinnin ja terveyden hoitamiseen vuorotyön keskellä on mielestäni kaksi muita tärkeämpää asiaa: suunnitelmallisuus ja rytmi. Suunnitelmallisuus helpottaa kokonaisuuden hallintaa ja peruselämän rytmien säännöllisyys mahdollistaa pienet poikkeamat ilman, että kokonaisuus hajoaa käsiin työvuorojen sekamelskassa

Vuorotyötä tekevälle suunnitelmallisuus nousee merkittävimmäksi tekijäksi hyvinvoinnin suhteen. Hänen on tärkeää suunnitella elämäänsä liikkumisen, ja palautumisen, jopa syömisen suhteen, enemmän kuin säännöllisen elämänrytmin omaava päivätyöläinen. Vain hänellä itsellään on tieto ja kokemus siitä, miten erilaiset vuorot vaikuttavat ja millaisia voimavaroja todellisuus pitää sisällään. Kuitenkin niin, että ei piilouduta tuon vuorotyöhaasteen taakse ja todeta, että: ”Tätä tää nyt on!” Aina voi asioita kehittää ja viedä eteenpäin jollain tavalla.

”On tutkittu, että ihmisten luontaiseen rytmiin lyhyt työvuorokierto sopii parhaiten.”

Suunnitelmallisuus mahdollistaa terveyden kannalta tärkeän rytmin ylläpitämisen niin hyvin kuin se vuorotyössä yleensäkin on mahdollista. Sana rytmi kuulostaa tietenkin erikoiselta kun puhutaan vaikkapa epäsäännöllisestä vuorotyöstä. Säännöllisiä rytmejä ja toimintatapoja voi kuitenkin pyrkiä rakentamaan myös vuorotyöläisen arkeen. Ruokailujen suunnittelu säännölliseksi riippumatta työvuorosta, myös yöllä syömisen rakentaminen tukemaan kokonaisuutta. Nukkumisen ja palautumisen varmistaminen erilaisissa tilanteissa, jälleen etukäteen suunnittelemalla milloin ja miten kauan nukutaan. Liikkumisen suunnittelu tukemaan palautumista vaikkapa raskailla työjaksoilla ja edistämään kuntoa ja työkykyä kevyemmillä jaksoilla. Ja monistamalla itselleen toimivaa mallia arjessa eri työvuoroilla.

Ota ohjenuoraksi kokeilla uutta toimintamallia kerran ja pohdi miltä se tuntuu. Tee tarvittavia muutoksia ja kokeile uudestaan. Näin pikkuhiljaa voit rakentaa uutta toimintatapaa, joka tukee vuorotyössä jaksamista ja selviämistä niistä haasteita ja haitoista, joita se vääjäämättä tuo mukanaan.

Kokeile seuraavia kolmea ohjetta omassa arjessasi:
1. kun saat työvuorolistasi, laadi seuraavalle viikolle suunnitelma liikunnan, ruokailujen ja unen suhteen – varmistat itsellesi sopivat ajankohdat terveyden tukipilareille

2. jos teet raskasta työjaksoa, pyri palauttavaan liikuntaan ja kokeile raskaampia liikuntasuorituksia kevyemmillä työjaksoilla – näin mahdollistat kunnollisen palautumisen ja kuntoa kehittävä liikunta on myös tehokkaampaa

3. pyri löytämään ruokailuille säännöllinen rytmi rippumatta työvuorosta – ateria 3-4 h välein. Näin opit hyvän rytmin ja se helpottaa erikoisemmistakin vuoroista selviämistä, jaksamista ja palautumista

Marko Pirhonen

Jaa artikkeli: