Ikääntyvän työntekijän haasteet työelämässä

Virallisesti ikääntyvällä työntekijällä tarkoitetaan yli 45-vuotiasta työntekijää. Valtioneuvoston käynnistämän Kansallisen ikäohjelman 2030 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020) tavoitteena on parantaa yli 45-vuotiaiden mahdollisuuksia saada töitä ja jaksaa paremmin työelämässä. ”Ikäohjelman 2030 keskeisinä vaikuttavuustavoitteina on suunnata ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille, pidentää ikääntyvien työikäisten toimintakykyä ja työuria, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, lisätä ja mahdollistaa vapaaehtoistyötä, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus, tehokkaampi koordinaatio ja taloudellinen kestävyys, lisätä asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.”

Tämä tarkoittaa luonnollisesti työkyvyn ylläpitämistä ja merkittäviä tuki- ja kannustintoimia työnantajapuolelta, sekä lainsäädännöllisiä toimia. Raha on tietenkin aina jonkinlainen kannustin, mutta jos työkykyä ja motivaatiota ei ole, työnteon jatkaminen laskennallisen eläkeiän jälkeen on vaikeaa, jopa mahdotonta.

Ikääntyneiden työuran pidentämiseksi tulee miettiä asioita merkittävästi etukäteen.

Ikääntyneen työntekijän työkykyä voidaan ylläpitää luonnollisesti terveellisillä elämäntavoilla; liikunnalla ja riittävällä levolla ja palautumisella. Elämäntapoihin liittyvät asiat ovat tietenkin viime kädessä jokaisen omalla vastuulla, mutta työnantaja voi monilla tavoilla tukea ja kannustaa oman itsen hoitamiseen sekä oman vastuun kantamiseen omasta työ- ja suorituskyvystä.

Tarjoamalla joustavia työaikoja voidaan helpottaa ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista.

Tässä kysymyksessä pitää muista tasa-arvoisuus ja linjaukset esimerkiksi etätyön toteuttamisen suhteen. Liukumat, lyhennykset, töiden keventäminen, osa-aikaisuus ja etätyön mahdollisuudet ovat parhaimmillaan erinomaisia keinoja työkyvyn ylläpitämiseksi mahdollisimman pitkään. Yksilöllisyys työaikaratkaisuissa ei ole tietenkään helppo ratkaisu, mutta toisi pitemmän päälle varmasti paljon hyötyjä, sekä työntekijälle, että työn antajalle.

Jos toimintakyky on alentunut tai alenee merkittävästi, kannattaa harkita mahdollisuuksien työtehtävien muuttamista, keventämistä tai vaihtamista niin, että työntekijä voi jatkaa työssä. Tässä on tärkeää hyvä yhteistyö oman esihenkilön, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon välillä. Lisäksi ikääntyvän työmotivaatiota voi tukea esimerkiksi koulutusten ja kehittymismahdollisuuksien kautta lisäämään innostusta jäljellä oleviin työvuosiin.

On tärkeää, että johtamisessa otetaan huomioon ikääntymiseen liittyvät tekijät, jotta työntekijä voi saavuttaa sekä organisaation että omat tavoitteensa.

Esihenkilöiden kouluttaminen ymmärtämään ikääntymisen haasteita tuo heille työkaluja pohtia parhaita ratkaisuja arkeen ja työn tekemiseen.

Ikääntyvän työntekijän on tärkeää siis ensisijaisesti itse huolehtia omasta työkyvystään ja jaksamisestaan. Tässä joitakin keinoja, joilla voit itse varmistaa työkykyäsi:

  1. Havainnoi omaa (työ)hyvinvointiasi ja kiinnitä huomiota fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Terveelliset elämäntavat, liikunta ja riittävä lepo ovat avainasemassa. Varmista palautumista, se on ikääntyvän suurimpia haasteita ja vie enemmän aikaa kuin aiemmin. Laadukas uni on tärkeää sekä fyysiselle että psyykkiselle hyvinvoinnille. Pyri nukkumaan riittävästi ja luomaan rutiineja, jotka tukevat hyvää unta.
  2. Jos huomaat vaikeuksia selviytyä työssä, keskustele rohkeasti esihenkilösi kanssa. Selvitä mahdollisuudet työtehtävien muuttamiseen tai sopeuttamiseen, jotta työssä jaksamisesi paranee. Rohkeasti puheeksi ottaminen esimiehen, työterveyshuollon tai luottamushenkilöiden kanssa voi auttaa löytämään parhaat ratkaisut työkyvyn ylläpitämiseksi. Ole tietoinen omista ajatuksista ja tunteista. Tarvittaessa hakeudu ammattilaisen apuun, jos koet mielialan laskua tai ahdistusta.
  3. Sovi työnantajan kanssa mahdollisista joustoista työajoissa. Lyhennetty työviikko tai työpäivät voivat auttaa. Huolehdi taloudellisesta tilanteestasi. Säästäminen ja eläkesuunnittelu ovat tärkeitä. Viimeiset työvuodet kasvattavat myös eläkettä eniten, mutta jos mahdollista, pyri säästämään myös itse eläketurvaa.
  4. Huolehdi työergonomiasta ja työn tauottamisesta. Tarvittaessa pyydä työnantajaa hankkimaan tarvittavia työvälineitä tai kalusteita, jotka tukevat työkykyäsi. Erityisesti etätöissä on tärkeää hankkia ergonomisesti laadukkaat työvälineet. Ja tietenkin katkaista istumista riittävän usein.

 

Jos saisin aloittaa elämäni uudestaan, tahtoisin sen olevan samanlainen kuin se on ollut. Avaisin vain silmiäni hiukan enemmän ja aiemmin. – Jules Renard

-Marko

 

Jaa artikkeli: