Mitä tehdä, jos ajatukset ja tunteet jarruttavat tapojen muuttamista

Tunteiden tunnistaminen, niiden nimeäminen ja säätely ovat avainasemassa, jotta voit valita miten haluat toimia.

Tunteiden tuntemiseen ja säätelyyn osallistuvat monet eri aivojen osat ja hermoverkot sekä kehossa laajemmin autonominen, eli tahdosta riippumaton hermosto. Yleisemmin haastaviin tunteisiin – esimerkiksi pitkään jatkuneen stressin laukaisemina – on liitetty aivojen mantelitumakkeen, amygdalan toiminta, jota nimetään myös pelkokeskukseksi.

 

Kun haastava tunnetila on päällä – esimerkiksi tylsistyminen, stressistä johtuva ahdistuneisuus, kiireen tuntu, pelko, huoli tai ärtyneisyys – on yhteys uusia näkökulmia arvioiviin aivojen osiin hetkellisesti poikki.

 

Silloin toimit reaktiivisesti tunteella, jolloin ajattelun vääristymät sekä tilannetajun heikkeneminen ovat yleisiä. Se voi näkyä vuorovaikutus tilanteissa kankeana kommunikointina (mm. oman näkökulman ehdoton puolustaminen – välttely – pakeneminen – uhriutuminen), voimakkaina tunteen purkauksina tai ahdistusta herättävän toimen välttelynä. Tapojen muuttamiseen liittyen tunneperäinen toiminta voi ilmetä juuri niiden tapojen ja toimintojen toteuttamisena, joita et itse toivoisi missään nimessä tekevän – esimerkiksi mielihyvä lähtöinen syöminen, tahaton television katseleminen, kännykän käyttäminen ja niin edelleen. Tiedostamattomana tavoitteena näiden toimien taustalla on pyrkimys saada helpotus epämiellyttävään tunnetilaan ja vältellä tunteiden kohtaamista.

Tarkempi tilanteiden pohtiminen ja analysointi voi tapahtua vasta, kun tunnetila on hieman laantunut. Lopputulos voi kuitenkin olla, ettet ihan ymmärrä omaa toimintaasi, koska laukaiseva tekijä toiminnalle on ollut tunne, joka sokaisi järjellisen ajattelun. Oppiminen ja tilanteiden ymmärtäminen on siitä syystä haasteellista ja saatat löytää itsesi vastaavasta tilanteesta yhä uudelleen ja uudelleen, vaikka aikomus muutokseen olisikin olemassa. Tästä harmittava loppupäätelmä voi olla, että alat ajattelemaan itsestäsi, ettei sinusta ole muutoksen tekijäksi. Tällainen kaava on varsin yleistä esimerkiksi tunnesyömisessä.

 

Ajatuksesi vaikuttavat tunteisiisi ja tapaasi toimia.

 

Kun haluat muuttaa tapojasi, myös ajatusten työstäminen on keskeistä. Koska ajatukset ovat vain ajatuksia ja ne eivät välttämättä perustu tosiasioihin, on sinun tärkeää oppia tunnistamaan ja haastamaan omaa tapaasi ajatella. Jos muutoksen tekeminen jollain tapaa herättää haastavia tunteita, epämukavuutta ja ahdistusta ylipäätään, ajatukset usein toteuttavat kaavaa, jotka vahvistavat näitä tunteita. Ajattelu ja puhe kiertävät kehää, joka pyrkii tekemään todeksi esimerkiksi sen, että muutoksen tekeminen on vaikeaa, mahdotonta tai hyödytöntä. Tämä vahvistaa tunnetilaa, joka muodostaa esteen uuden tavan aloittamiselle ja siinä onnistumiselle.  Saatat ikään kuin jähmettyä paikalleen uuden tavan äärellä ja vaikka onnistumista tapahtuisikin ne jäävät sinulta huomaamatta tai mitätöit niitä. Tapojen muuttamisen yhtenä tavoitteena ja lähtökohtana tulee tällöin olla omien ajatusketjujen tunnistaminen ja kyseenalaistaminen sekä onnistumista tukeviin uusiin ajattelumalleihin tutustuminen.

 

Miten uudelleen ohjata ajatuksia ja rauhoittaa tunteita?

Silloin kun ajattelu ja tunteet muodostavat haasteen omalle toiminnalle on hyvä aloittaa itsesäätelytaitojen harjoitteleminen. Niihin liittyvät muun muassa kehon rauhoittaminen, tunteiden säätely, toimintakykyä heikentävien ja muutoksen tekemistä haastavien ajatteluketjujen tarkasteleminen sekä uusien toimintatapojen opetteleminen pienin askelin.

 

Kun lähdet muuttamaan tapojasi, on tärkeää huomioida, että epäonnistumisia tulee ja epämiellyttäviä tunteita nousee pintaan, näiden sietäminen ja niistä selviytyminen ovat osa uuden tavan opettelemista.

 

Kun olet syvällä tunteissasi ja jos ajattelusi on toimintaasi rajoittavaa, saattaa uudenlaisten vaihtoehtojen näkeminen olla todella vaikeaa. Valmennuksissa objektiivisesti tilannetta tarkastelevan valmentajan kanssa on mahdollista löytää vaihtoehtoisia näkökulmia laajemminkin, ja siten alkaa nähdä muutoksen tekeminen rakentavammassa ja toiveikkaammassa valossa. Oleellista tietenkin on, että haluat muutosta ja olet valmis uteliaalla mielellä kokeilemaan ja kokemaan uutta.

Mitä voit tehdä?

1 Tunnetilan säätely ja ajatusten uudelleen ohjaaminen onnistuvat paremmin rauhallisessa kehotilassa. Tällöin aivojen tunnekeskus tyyntyy ja yhteys aivojen ratkaisuja ja uusia näkökulmia tuottaviin aivojen osiin toimii.

Tässä yksinkertainen harjoitus, jonka tarkoituksena on rauhoittaa ja tyynnyttää oloa, ei niinkään syvästi rentouttaa, joten se sopii hyvin myös työpäivän tai kotona arkisten puuhien lomassa tehtäväksi:

  1. Hengitä tasaisesti ja rauhallisesti nenän kautta sisään niin, että kylkien ala laajenee ja vatsa kohoaa. Laske samalla neljään. Rentouta hartiat, pakaran seutu ja jalat.
  2. Pidätä hengitystä 1-2 sekunnin ajan.
  3. Hengitä suun kautta ulos ja laske samalla neljään.
  4. Odota muutaman sekunnin ajan ja aloita alusta.

On hyvä muistaa, että jokaiselle sopiva hengitysrytmi ja -tapa löytyy kokeilujen ja toistojen myötä.

 

2 Jos huomaat, että sisäiset tekijät – ajattelu ja tunteet ovat jarruna tapojen muuttamisellesi, voit tutkia ajatuksiasi ja tunteitasi palauttamalla mieleesi tilanteen, jossa olet toiminut tunteen johtamana:

  • Mitä silloin ajattelit?
  • Mitä tunsit?
  • Millainen voisi olla uusia tapa ajatella, joka johtaa uudenlaiseen tunnetilaan ja toimintaan?

 

3 Jos huomaat asettavasi ajatuksillasi esteitä uuden tavan toteutumiselle, voit pohtia:

  • Millaiset asiat ovat saattaneet vaikuttaa siihen, ettet täysin usko muutokseen ja onnistumiseesi?
  • Mitkä tekijät vahvistaisivat sinua pärjäämään tapojen muuttamisessa paremmin ja lisäisi uskoa itseesi?

 

Sari

Jaa artikkeli: