Pakkokeinot ja kieltäminen eivät arjen tapojen muutoksessa toimi

Uuden tavan opettelemisessa liika vaativuus itseään kohtaan ilmenee odotuksina ja ajatuksina kuten; minun ”pitäisi”, minun ”on pakko” tai minä ”en saa” tehdä.

Esimerkiksi ihminen, joka haluaa syödä terveellisemmin, pudottaa painoaan ja vähentää makean syömistä, saattaa ajatella, että makean syöminen on syynä hänen ylipainoonsa. Hän yrittää ratkaista ongelmansa kieltämällä ja tukahduttamalla itseltään makeanhimon ja karkin syömisen. Makeanhimo ei kuitenkaan katoa minnekään, ja houkutus karkin syömiseen kasvaa entisestään, mikä vain vaikeuttaa hänen pyrkimyksiään syödä terveellisemmin.

Arjen tapojen muutoksessa kiellot ja pakottaminen johtavat henkiseen ponnisteluun, epäonnistumiseen sekä voimattomuuden ja huonommuuden tunteeseen, jolloin muutoksen tekeminen sekä arjesta nauttiminen ja iloitseminen on raskasta ja vaikeaa.

Pakottamalla ja rajoittamalla ei mikään muutu ja kiellot ovat kuin magneettia – sillä se mihin huomiosi toistuvasti kiinnittyy, vahvistuu aivoissasi ja ohjaa toimintaasi. Sen vuoksi Ei-toivotun tavan todennäköisyys kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän yrität olla tekemättä kyseisestä tapaa. Keskity siis kieltojen sijaan sallivuuteen ja kohtuullistamiseen sekä hyviin valintoihin.

Toimintaa rajoittavia ajatuksia voivat olla esimerkiksi:
”En saisi syödä karkkia…minun pitäisi jaksaa liikkua enemmän…minun olisi pakko pudottaa painoa.. minun pitäisi olla enemmän läsnä kumppanille / perheelle / lapsille…”, ja niin edelleen.
Kieltävät, vaativat ja rajoittavat ajatukset jättävät ulkopuolelle, ”minä haluan” ja ”minä teen” -ajatukset, jotka ohjaavat toimintaa toivottuun suuntaan ja kasvattavat pikkuhiljaa luottamusta omaan kyvykkyyteen tehdä muutosta ja oppia uutta.

Mikäli tunnistat itsessäsi vaativuutta sekä kieltäviä tai rajoittavia ajatuksia – suhtaudu niihin myötätunnolla ja kokeile muuttaa ajatuksiasi ja odotuksiasi niin, että ne palvelevat sinua tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esimerkkejä toimintaa rajoittavien ajatusten tilalle:

• En syö karkkia. –> Syön enemmän kasviksia ja hedelmiä.
• Minun olisi pakkoa liikkua enemmän. –> Menen päivittäin 5-10 minuutin kävelylle.
• En käytä kännykkää iltaisin. –> Luen kirjaa iltaisin ennen nukkumaan menoa 15 minuuttia.
• Minun pitäisi pudottaa painoa. –> Opettelen säännöllistä ateriarytmiä.

Kun olet tullut tietoiseksi rajoittavasta ajattelumallista ja muuttanut sen, lähde harjoittelemaan uutta tapaa ennakoimalla ja suunnittelemalla uuden tavan toteutumista päivittäisellä tasolla mahdollisimman tarkasti, helposti ja yksinkertaisesti. 

Sari Coutentacis

 

Jaa artikkeli: