Strategiamme: Tulosta järjestelmällisellä tapojen kehittämisellä

Olemme vuosien ajan kehittäneet järjestelmällisen tapojen muuttamisen metodiikkaa – valmentaneet, mitanneet vaikuttavuutta ja tehnyt jatkuvaa kehitystyötä tulosten parantamiseksi.

Tänä vuonna olemme tehneet paljon työtä, jotta saisimme oman ydinosaamisemme tapojen muuttamisen ympärillä näkymään myös ulospäin ja jotta pystyisimme entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Olemmekin muotoilleet  strategiamme uusiksi ja uusi strategiamme kulkee nimellä Tulosta järjestelmällisellä tapojen kehittämisellä.

Tavat ovat tapoja ja niiden muuttaminen on aivojen kannalta samanlaista – liittyivät ne sitten työhön, elämäntapoihin tai vaikka ihmissuhteisiin.

 

Yrityksen kannalta järjestelmällisessä tapojen kehittämisessä tunnistetaan vaikuttavuuden kannalta tärkeimmät kohderyhmät ja heidän haasteensa, kohdennetaan palvelut sekä mitataan ja kehitetään palveluiden vaikuttavuutta jatkuvasti. Luomme tuloksia jotka pysyvät.

Yksilön kannalta järjestelmällisessä tapojen kehittämisessä huomioidaan muutosvalmiuden taso, arjen realiteetit ja vaiheittaisen tapojen muutoksen ohella vaikutetaan samanaikaisesti taustatekijöihin, eli henkilön sisäiseen ajatusmaailmaan sekä ympäristö- ja yhteisötekijöihin. Teemme tapamuutoksen yksinkertaiseksi ja luomme tapoja jotka pysyvät.

 

STRATEGIAMME PAINOPISTEALUEET

Alla olevasta kuvasta näet yhdestä kuvasta meidän toiminnan painopisteet, joihin panostamalla tuotamme tulosta järjestelmällisellä tapojen kehittämisellä – niin yritys kuin yksilötasollakin. Tämän lisäksi olemme konkretisoineet itsellemme käytännön teot mitä ne tarkoittavat arjen käytännön toiminnassa.

OLEMME TAPAMUUTOKSEN JOHTAVIA ASIANTUNTIJOITA SUOMESSA

Haluamme profiloitua tapamuutoksen asiantuntijoiksi – tavoista puhutaan kyllä erittäin paljon eri yhteyksissä, mutta usein keskustelu jää tasolle ”mitä”. Me taas haluamme auttaa kysymyksessä ”miten” – eli miten konkreettisesti ihminen pystyy muuttamaan tapojaan omassa arjessaan niin, että muutoksella on pysyvyyttä. Toiminnan tasolla tämä tarkoittaa, että tuomme esille tutkittua tietoa, jaamme osaamistamme jatkuvasti eri kanavissa (mm. uutiskirje, blogit, webinaarit jne,), tuomme jokaisen meistä omaa persoonaamme esille sekä henkilökohtaisella tasolla pyrimme kehittymään jatkuvasti ja huolehdimme yhteisön tasolla siitä, että työn tekeminen on hauskaa.

Esimerkkejä miten tämä näkyy arjessa:

 • Viittaukset tutkimuksiin, mielenkiintoisten artikkelien jakaminen
 • Blogi vähintään 1 per hlö/kk
 • Viikoittainen Fun-to-do-list

HELPOTAMME ASIAKKAAN ARKEA

Asiakkaitamme ovat yritykset ja siellä etenkin henkilöt, jotka ovat vastuussa henkilöstön kehittymisestä. Tiedämme, että arki on monesti täynnä erilaisia työtehtäviä ja kiireitä, joten haluamme omalta osaltamme helpottaa asiakkaan arkea. Tämä tarkoittaa, että luomme turvallisuuden tunteen (meihin voit luottaa), rakennamme valmiit toimintamallit palveluiden hyödyntämiseksi, ratkaisemme asiakkaan mahdollisia kysymyksiä etukäteen sekä lisäämme osaamista ja ymmärrystä henkilöstön tapojen muuttamiseen ja johtamiseen liittyen.

Esimerkkejä miten tämä näkyy arjessa:

 • Palveluissamme on valmiit mallit niin viestintään eri sidosryhmille kuin raportointiinkin
 • Suunnittelemme prosessit ja pohdimme etukäteen asiakkailta mahdollisesti tulevia kysymyksiä
 • Kysymme aina – ”onko vielä jotain missä voisimme auttaa?”

 

KEHITÄMME TYÖN TEKEMISEN EDELLYTYKSIÄ

Sujuva työ on tärkeää tietysti yrityksen, mutta myös yksilön terveyden kannalta. Tehtävämme onkin valmennuksen avulla kehittää työn tekemisen edellytyksiä henkilön arjessa – välillä se tarkoittaa keskittymistä työtapojen kehittämiseen ja välillä vaikka unen ja palautumisen kehittämiseen. Tavat ovat tapoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että selvitämme aina asiakkaan haasteet, personoimme palvelun työnkuvan ja yrityksen mukaan ja autamme kehittämään työhön liittyviä tapoja.

Esimerkkejä miten tämä näkyy arjessa:

 • Kartoitamme aina yrityksen haasteet ja tärkeimmät kohderyhmät
 • Selvitämme valmennuksessa aina yksilön työn haasteet ja kuormitustekijät
 • Personoimme osan palvelun sisällöstä aina kohderyhmän mukaisesti

 

TEEMME TAPOJEN MUUTTAMISEN YKSINKERTAISEKSI

Kuten kaikki me tiedämme, on tapojen muuttaminen pysyvästi vaikeaa. Tämä johtuu monesti siitä, että tapamuutosta ei lähestytä järjestelmällisesti huomioiden siihen liittyvät taustatekijät tai yritetään tehdä liian isoa muutosta kerralla. Me haluamme auttaa yksilöä tekemällä tapamuutos mahdollisimman yksinkertaiseksi ja samalla opettaen kyvykkyyttä ymmärtää omia tapoja ja toimintaa paremmin, jonka avulla henkilö voi jatkossa toteuttaa tapamuutoksia omassa arjessaan.

Esimerkkejä miten tämä näkyy arjessa:

 • Muotoilemme tapamuutoksen mahdollisimman pieneksi
 • Käymme aina läpi miten tavat muodostuvat ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin
 • Ympäristön muutos jokaiseen tapamuutokseen mukaan

 

OSOITAMME JA KEHITÄMME VAIKUTTAVUUTTA

Ihmisten käyttäytymiseen perustuvan vaikuttavuuden osoittaminen on haastava kokonaisuus, etenkin yritystasolla jossa pitäisi osoittaa mitä hyöty tarkoittaa liiketoiminnan näkökulmasta. Tämän asian suhteen olemme tehneet yrityksen alusta asti paljon töitä ja kehittäneet vaikuttavuutta sekä sen raportointia yritystasolla jatkuvasti. Luomme raportoinnin, joka auttaa asiakasta raportoimaan palvelun hyödyistä yrityksen sisällä ymmärrettävästi ja tuomme aina samalla yksilön kokemuksen eläväksi. Lisäksi tuomme saavuttamamme tulokset avoimesti esille kotisivuillamme. Haluamme olla esimerkkejä muille yrityksille interventioiden vaikuttavuuden raportoinnissa.

Esimerkkejä miten tämä näkyy arjessa:

 • Raportoimme mitä tulokset tarkoittavat yrityksen liiketoiminnalle
 • Nostamme osallistujien kommentit raportteihin mukaan
 • Keskitymme vähintään kerran kuukaudessa valmennustemme vaikuttavuuden kehittämiseen

 

LOPUKSI

Olemme myös määrittäneet meille ihanneasiakkaamme, eli asiakkaan kenen kanssa haluamme tehdä töitä. Ihanneasiakkaamme tekee henkilöstön kehittämistä järjestelmällisesti, on jo havainnut yrityksestä työkykyjohtamisen näkökulmasta eri kohderyhmiä ja on kiinnostunut aidosti vaikuttavuuden aikaansaamisesta yritystasolla. Ihanneasiakkaamme ei ole kiinnostunut yksittäisistä lyhyistä tempauksista, vaan tekee pitkäjänteistä työtä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Ja strategiamme mukaisesti:

Onko jotain missä voisimme olla sinulle avuksi?

Topi Valtakoski

Toimitusjohtaja

040 720 4847

topi.valtakoski@prevenia.fi

 

Jaa artikkeli: