Tarjoa tukea vuorotyön muutosvaiheeseen

Kun henkilö aloittaa vuoro- tai epäsäännöllisen työn tekemisen tai vuoromalli vaihtuu, muuttuu hänen arkensa myös radikaalisti. Ihmiselle muodostunut arjen perusrytmi muuttuu – nukkumisajat muuttuvat, ruokailujen ajat ja mahdollisuudet muuttuvat, liikunnan harrastamisen ajat ja mahdollisuudet muuttuvat sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä tulee vaikeampaa kun ei olekaan vapaalla silloin kun muut. Myös perheen sisäiseen dynamiikkaan ja tapoihin tulee väkisinkin muutoksia, mikä vaatii sopimista perheen sisällä. Arjen peruspilarit muotoutuvat  uusiksi.

Olemme tehneet paljon työtä vuorotyötä tekevien parissa ja havainneet, että harvinaisen vähän tarjotaan työntekijöille tukea miten omilla tavoilla voidaan auttaa sopeutumista vuoro- tai epäsäännölliseen työhön. Ehkä ajatusmalli on se, että elämäntavat ovat jokaisen henkilökohtainen asia ja niihin on vaikeaa puuttua. Varmasti puuttuu myös osaamista miten tapoja pitäisi muokata vuorotyöstä palautumista paremmin tukevaksi erilaisissa vuoromalleissa. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa työvuorojen muuttumisen suhteen todettiin myös, että työterveyshuollostakaan ei erityisesti tarjottu tukea vuorojärjestelmän muuttuessa.

Omilla elämäntavoilla ja valinnoilla on kuitenkin hyvin merkittävä rooli.

Monesti uusi vuorotyötä tekevä henkilö ikään kuin heitetään kylmään veteen ja odotetaan oppiiko hän itsenäisesti tai kenties työkavereiden tuella pysymään pinnalla. Moni ei itsenäisesti pysty tekemään isoa muutosta omaan arkeensa, vaan tietoisesti tai tiedostamatta vanhat tavat puskevat läpi uudessakin tilanteessa ja henkilö päätyy uupuneena työterveyshuollon pakeille erilaisten haasteiden saattelemina. Väitän, että moni tapaus jossa henkilö päätyy ajattelemaan, että vuorotyö ei vain ole minua varten, olisi vältettävissä antamalla kunnon tukea oman uuden arjen suunnitteluun.

Tarjoamalla tukea muutostilanteessa jossa henkilön arki muuttuu radikaalisti, esimerkiksi aloittaessa vuorotyötä tai vuoromallin muuttuessa, voidaan merkittävästi edistää sopeutumista uuteen arkeen.

Kokemuksemme mukaan yleiset elämäntapaohjeistukset ja neuvot ovat toki hyviä antaa, mutta ne voivat vuorotyötä tekevissä jopa aiheuttaa vastustusta. ”Miten muka syön säännöllisesti kun vuorot ovat tällaiset.” ”Helppohan se toimistorotalle on sanoa, että nuku vähintään 8 tuntia yössä.” Ohjeet menevät kuin kuuroille korville, vaikka lähes kaikilla olisi paljon tekemistä ihan perusasioidenkin kanssa. Haastehan ei olekaan siinä, että kerrotaan mitä pitäisi tehdä, vaan miten, ja tuetaan vielä muutoksen tekemisessä. Elämäntapaohjeistuksetkin saavat erilaisen vastakaiun kun ymmärretään vuorotyötä tekevän maailman erilaisuus ja annetaan täsmävinkkejä juuri hänen tilanteeseensa.

Haasteen muodostaa toki se, että työn luonne, vuorot ja vuorokierto on jokaisessa yrityksessä omanlaisensa, joten valmiita ratkaisuja ja ohjeita ei välttämättä ole olemassa vaan ne tulisi rakentaa työn mukaan. Tukea usein kaivataan ainakin seuraaviin asioihin jotka muuttuvat uuden arjen mukana: nukkuminen, ravitsemus, liikunta, sosiaaliset suhteet, perhearki ja yleinen arjen hallinta.

Miten sitten tarjota tukea muutostilanteessa:

  • Minimissään olisi hyvä tarjota ohjeistusta ja vinkkejä miten uudessa arjessa ja kyseisen työn vuoroissa sekä vuorokierrossa kannattaisi toteuttaa omia tapoja niin, että ne tukisivat palautumista ja vireyttä.
  • Perehdytysvaiheessa olisi hyvä käydä oman esihenkilön kanssa lävitse mitä muutos tarkoittaa henkilön arjen kannalta ja auttaa henkilöä suunnittelemaan itselleen konkreettiset uudet tavat. Etenkin henkilölle joka aloittaa vuorotyön tekemisen moni asia on uusi ja arjen muuttuminen voi yllättää.
  • Säännöllisin väliajoin elämäntapa-asioiden ja em. vinkkien nostaminen esille ja kokemusten jakaminen muiden työntekijöiden kanssa perehdytysvaiheessa ja sen jälkeen.
  • Erittäin tehokas tapa olisi myös muutostilanteessa tarjota henkilökohtaista valmennusta/sparrausta, jossa henkilö muokkaa itselleen sopivat tavat uuteen arkeen.

Pitää nähdä myös asian positiivinenkin puoli – kun henkilön arki muuttuu työaikojen muutoksen johdosta, joutuu henkilö väkisinkin sopeutumaan uuteen arkeen, mikä mahdollistaa otollisen hetken ohjata muutosta oikeaan suuntaan. Murrosvaiheet ovat usein erittäin otollisia muutosten tekemiseen.

Tässäkin asiassa on halvempaa ja kaikille osapuolille hyödyllisempää toimia etukäteen haasteita ennaltaehkäisten kuin korjata ongelmia myöhemmin.

Mikäli kaipaat sparrausta yrityksenne työntekijöiden tukemiseen vuoro- tai epäsäännöllisessä työssä, niin ole yhteydessä!

Topi Valtakoski

topi.valtakoski@prevenia.fi

040 720 4847

Jaa artikkeli: