6 vinkkiä, jotka lisäävät toiveikkuutta

Kokoonnuimme joulunuotiolle pohtimaan mennyttä vuotta ja luomaan katsetta uudelle vuodelle 2021.

Totesimme yhdessä; tämä vuosi on ollut outo ja monelle raskas – eri tavoin. Ymmärrämme, että muutos, joka tulee elämään yllättäen – kuormittaa, koska se edellyttää muutosta totutuissa ja tavoiksi rakentuneissa toimintatavoissa. Lisääntynyt ympäristön havainnointi kuormittaa aivoja enemmän, vie energiaa ja väsyttää. Yksinkertaisuudessaan jo pelkästään kaupassakäynti on vaatinut enemmän läsnäoloa, havainnointia ja arviointia erilaisista tilanteista.

Niin sanotussa ulkoapäin pakotetussa ja yllättävässä muutoksessa hallinnan tunne usein katoaa ja usko selviytymiseen hupenee. Tämä herättää usein ahdistusta, epävarmuuden tunnetta, huolta ja pelkoa – nämä tunteet ovat värittäneet monella mennyttä vuotta.

Selvisimme tästä vuodesta – selviämme tulevastakin.

Ahdistuksen, pelon ja epävarmuuden vastakohtana on toiveikkuus ja luottamus selviytymisestä. Kun toiveikkuus herää, se auttaa havaitsemaan todellisuutta realistisesta ja myönteisemmästä näkökulmasta. Toiveikkuus auttaa muokkaamaan ajattelutapaa ja sitä kautta myös tunteita. Toiveikkuuden noustessa olotilakin usein helpottaa. Toiveikas näkökulma vahvistaa luottamusta tulevasta ja auttaa parantamaan stressinhallintaa, paineen sietokykyä ja palautumista.

Toivo ja luottamus ovat myös tekijöitä, jotka rakentavat kokemusta mielekkäästä ja turvallisesta elämästä. Toiveikas ihminen on luottavainen ja näkee kauas, hän kokee voivansa toimia aktiivisesti pyrkimyksissään vaikuttaa omaan elämänkulkuunsa ja näin kasvattaa elämän mielekkyyden kokemustaan.

Toiveikkuutta voi lisätä aktiivisen toiminnan kautta.

Alla 6 vinkkiä, jotka vahvistavat toiveikkuutta ja luottamusta:

  1. Perhe- ja ystävyys suhteiden vaaliminen, kokemusten jakaminen.
  2. Mielekäs toiminta keholle ja mielelle. Se voi olla mielekäs arkipuuhastelu, liikunta, lukeminen, musiikin kuunteleminen jne. Olennaista on saada kokemus siitä, että on kykenevä toimimaan ja vaikuttamaan omaa arkea koskeviin asioihin.
  3. Tunteiden kauttakin voi vaikuttaa toivoon. Elämään mahtuu monenlaista, myös epätoivon hetkiä. Olennaista on kyetä tunnistamaan tunteitaan ja puhumaan niistä muiden kanssa.
  4. Kävely luonnossa. Luontokokemuksen vahvistaminen on tehokas keino toiveikkuuden herättämiselle. Aivot saavat vaihtuvasta ympäristöstä ärsykettä ja ajatukset tilaa uusille oivalluksille.
  5. Kokeile näkökulman vaihtamista. Ajatteleminen on toimintaa, ja tapoja. Ajatuksiinkin voi vaikuttaa monin keinoin kokeilemalla hetken erilaisia näkökulmia asioista.
  6. Työyhteisöissä on hyvä vaalia aktiivisesti kaikkia toivoa vahvistavia elementtejä. Niitä ovat esimerkiksi mahdollisuus keskustella avoimesti, hyvät työkaverisuhteet sekä konkreettinen yhdessä tekeminen.

 

Näiden vinkkien myötä toivotamme kaikille hyvää joulua sekä toiveikkuutta vuodelle 2021!

 

– Sari

Tilaamalla uutiskirjeemme saat uusimmat kirjoituksemme itsellesi helposti ja tuoreeltaan.

Jaa artikkeli: