KÄVELYPALAVERIT TEHOKÄYTTÖÖN

Onko teillä harkittu kävelypalavereita tai jopa kokeiltu niitä käytännössä?

Kävelypalaveri on hyvä tapa tuoda vaihtelua ja piristystä palaverikäytäntöön. Raitis ilma, aktiivisuus ja vaihtuva ympäristö virittävät aivoja ja mm. luova ongelmanratkaisu voi olla helpompaa kävellessä. Kävelypalaveri ei ole kuitenkaan pelkkää virkistystä, vaan ennen kaikkea aktiivinen työskentelymuoto, jossa pääpaino on palaverin asioiden käsittelyssä. Samalla toki saadaan hyötyliikuntaa ja vireyttä koko loppupäivän ajalle. Kävelypalaverit ovatkin monella tavalla hyödyllisiä!

Kävelypalaverit sopivat hyvin mm. ongelmanratkaisu-, ideointi-, kehitys-, mentorointi- ja suunnittelupalavereihin sekä erinomaisesti mm. palautekeskusteluihin ja koulutuksien työkaluksi.

Kävelypalavereihin kannattaakin työpaikoilla ehdottomasti kannustaa ja tässä kirjoituksessa käydään lävitse mitä kannattaa huomioida, jotta saatte kävelypalavereista enemmän irti.

PERUSOHJEET KÄVELYPALAVERIN PITÄMISEEN

Kävelypalaverit eivät niin hirveästi eroa tavallisista palavereista, mutta toteutusmuoto tuo muutamia seikkoja mitä kannattaa huomioida.

ENNEN PALAVERIA

 • Suositeltu osallistujamäärä on 2-3 (max. 4) henkilöä, jotta varmistetaan että kaikki pystyvät osallistumaan keskusteluun.
 • Valmistautuminen kuin tavalliseen palaveriin – asialista ja materiaalit lähetetään etukäteen osallistujille (mitä vähemmän aiheita, sen parempi).
 • Kokoonkutsuja informoi osallistujia ajoissa kävelytoteutuksesta, jotta osallistujat voivat varautua sopivin vaatetuksin ja kengin. Tarkoituksena ei ole urheilla, vaan lähinnä varautua siihen että kaikki osallistujat voivat mukavasti ja turvallisesti osallistua palaveriin.
 • Kokoonkutsujan on hyvä myös miettiä valmiiksi suunnitelma B, jos keli ei kerta kaikkiaan sovellu ulkoiluun.

PALAVERIN ALUSSA

 • Kerrataan palaverin aiheet, tavoite, pelisäännöt, aikataulu sekä sovitaan reitistä
 • Ennen kävelemään lähtöä voidaan käydä lyhyt johdanto päivän aiheeseen, etenkin jos on oleellista käydä visuaalista materiaalia lävitse
 • Ennen palaveria määritetään miten keskustelluista asioista tehdään päätökset ja pidetään muistiota – hyviä tapoja on esim. puhelimen muistio tai äänitallenteet

PALAVERIN AIKANA

 • Vetäjä huolehtii, että kaikki pääsevät tasavertaisesti osallistumaan keskusteluun
 • Vetäjä huolehtii, että pysytään määritellyssä aikataulussa (ja oikealla reitillä!)
 • Säännöllisin välein ja mahdollisesti etukäteen sovituissa paikoissa pysähdytään vetämään yhteen keskusteltu aihe ja kirjataan päätökset muistioon

Huom! Kävelypalaverit eivät ole varsinainen kuntoilusuoritus, vaan vauhti täytyy sovittaa niin että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun rennosti oman kuntotasonsa pohjalta. Noin 3-4 km kävelymatka tunnin palaverissa voi olla aluksi hyvä lähtökohta.

PALAVERIN LOPUSSA

 • Käydään läpi yhteenveto käsitellyistä asioista ja muistiosta
 • Sovitaan jatkotoimista ja kirjataan ne ylös
 • Lopetetaan palaveri ajoissa – osallistujilla voi olla tarve tehdä huoltotoimia tai vaihtaa vaatteita ennen seuraavaa menoa

 

LISÄVINKKEJÄ

LUOKAA OMAT PALAVERIKÄYTÄNTEET JA KULTTUURI

Tässä kirjoituksessa on ideoita miten voitte hyödyntää kävelypalavereita, mutta oleellista on että luotte juuri teidän ryhmällenne sopivan käytännön. Kyse on myös paljon yhteisön tavoista ja kulttuurista, joten asia voi vaatia yhdessä äpikäymistä, informoimista ja harjoittelua useampaan kertaan ennen kuin homma ottaa laajemmin tulta alleen.

TEHKÄÄ VALMIIKSI REITTIEHDOTUKSIA JA KARTTA ERI PITUISILLE PALAVEREILLE

Mikäli haluatte lisätä kävelypalaverien määrää, voitte ennalta määritellä yrityksenne ympäristöstä reittejä eri pituisten palaverien varalle. Esim. 15 min, 30 min ja 60 min kävelypalaverien reittiehdotuksia – huomioikaa mahdollisuuksien mukaan ympäristön tuomat mahdollisuudet. Hyvä myös huomioida mikäli mahdollista, että reitin varrella olisi helppoja pysähtymispaikkoja joissa voidaan vetää yhteen käsitelty aihe ja kirjoittaa muistiota.

KÄVELYPALAVEREITA MYÖS ISOMPIEN TIIMIEN FASILITOINNISSA

Kävelypalaverit toimivat hyvin myös isompien tiimien fasilitoinnissa yhtenä työkaluna. Isommissa tiimeissä voidaan porukka jakaa pienempiin ryhmiin, antaa aiheet ja ohjeistukset ja myöhemmin kokoontua yhteen tekemään yhteenvedot aiheista.

LÄHDE ITSE HETI KOKEILEMAAN

Vaikka teidän yrityksessänne ei olisikaan yleistä kävelypalaverikulttuuria, niin mikään ei estä sinua itseäsi hyödyntämästä tapaa toimia. Ehdota heti vaikka omalle tiimillesi tai tutulle henkilölle, että pidätte seuraavan palaverin kävellen.

HYÖDYNNÄ KÄVELYPALAVEREITA MYÖS ITSEKSESI

Mikäli sinulla itselläsi on joku ajattelutyötä vaativa aihe, niin kirjaa se ylös paperille tai alitajuntaasi ja lähde pohtimaan asiaa kävellen. Yhtä lailla voit osallistua puhelinpalaveriinkin kävellen mikäli aihe antaa sen myöden.

Laitathan viestiä mikäli sinulla on hyviä kokemuksia tai vinkkejä kävelypalavereista ja haluat jakaa sen kanssani. Antoisia kävelypalavereita!

Topi

040 720 4847 / topi.valtakoski@prevenia.fi

Ps. Olen kävelypalavereiden lisäksi harrastanut myös juoksupalavereita itseni kanssa – eli päättänyt asian joka pitäisi ratkaista ja lähtenyt juoksulenkille sitä pohtimaan vaikka keskellä päivää. Tällä tavoin olenkin löytänyt itseni piirtelemässä maahan kaavioita lenkkipolulla ja moni asia on nytkähtänyt hyvin eteenpäin. Ainakin itsellä fyysisen aktiivisuuden ja ajattelutyön yhdistäminen parantaa selvästi keskittymiskykyä ja tuo monesti uudenlaisia ideoita ongelmanratkaisuun. Suosittelen!

 

 

 

 

 

 

 

Käytettyjä lähteitä:

https://peda.net/p/anna.haapalainen%40edu.mikkeli.fi/joulukalenteri/luukku-1/k%C3%A4velykokous/k%C3%A4velykokous/2
https://www.visma.fi/blog/9-vinkkia-kavelykokous-onnistuu/
https://www.talouselama.fi/uutiset/painavatko-ongelmat-tyopaikalla-ratko-niita-kavelemalla-kilometreja-ei-lasketa-eika-menna-kovaa/13af5135-e9e0-3f39-93b7-ea23a7a0f346

Jaa artikkeli: