Näillä vinkeillä lisäät liikunta-aktiivisuutta työpaikallasi

Aina ei tarvitse tehdä kalliita kampanjoita pystyäkseen edistämään henkilöstön liikunta-aktiivisuutta. Tässä blogissa annan vinkkejä miten voit lisätä liikunta-aktiivisuutta työpaikallasi joko ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi. Yritysympäristössä voimme vaikuttaa ympäristöä ja kulttuuria muokkaamalla terveellisiin elämäntapoihin ja positiiviset tulokset tulevat ikään kuin huomaamatta.

Aiemmin kirjoitin mm. aiheesta miten ympäristöä muokkaamalla voidaan edistää terveellistä valintoja ruokailun suhteen työpaikalla.

VINKKEJÄ MILLÄ EDISTÄT LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA TYÖPAIKALLASI

1) Tehkää kävelypalavereista ohjeistus miten niistä saa eniten irti

Kävelypalavereihin kannattaa työpaikoilla ehdottomasti kannustaa, mutta ne eivät kuitenkaan sovi ihan jokaiseen palaveriin. Tästä löydät myös oman vinkkikokonaisuuden Kävelypalaverit tehokäyttöön. Oleellista on, että ohjeistuksen avulla ylipäätään kannustetaan kävelypalavereiden hyödyntämiseen ja toisaalta annetaan konkreettisia vinkkejä miten niistä saa eniten irti, jotta ne koetaan myös hyödylliseksi.

 

2) Tehkää valmiiksi erilaisia reittiehdotuksia kävelypalavereille eri pituisille lenkeille

Mikäli haluatte lisätä kävelypalaverien määrää, voitte ennalta määritellä yrityksenne ympäristöstä reittejä eri pituisten palaverien varalle. Esim. 15 min, 30 min ja 60 min kävelypalaverien reittiehdotuksia – huomioikaa mahdollisuuksien mukaan ympäristön tuomat mahdollisuudet. Hyvä myös huomioida mikäli mahdollista, että reitin varrella olisi helppoja pysähtymispaikkoja joissa voidaan vetää yhteen käsitelty aihe ja kirjoittaa muistiota.

3) Tehkää lista ja kartta lähialueella olevista liikuntapaikoista

Suurin osa esim. kuntokeskusten asiakkaista tulee alle 7 minuutin kulkumatkan päästä ja valitsemme helpommin ne liikuntamahdollisuudet jotka ovat meille ajankäytöllisesti helppoja. Tietoisuus mahdollisuuksista työpaikan lähellä lisää todennäköisyyttä liikkumiseen työpäivän yhteydessä. Sen vuoksi kannattaa tehdä lista ja/tai kartta eri liikuntamahdollisuuksista jotka sijaitsevat lähellä työpaikkaa. Liikuntamahdollisuudet voivat olla joko maksullisia (esim. kuntosali) tai ilmaisia (esim. ulkoilureitit), tärkeintä on että ihmiset tulevat tietoisiksi näistä mahdollisuuksista.

4) Neuvotelkaa lähialueella oleviin liikuntapaikkoihin tai hyvinvointikeskuksiin alennusta tai etua henkilöstöllesi

Koska myös kuntokeskukset tietävät, että suuri osa asiakkaista tulee läheltä – he todennäköisesti mielellään neuvottelevat kanssasi jonkun edun yrityksesi henkilöstölle (esim. alennus, ilmainen tutustuminen jne.). Tämä voi madaltaa kynnystä aloittaa liikuntaharrastus lähellä työpaikkaa.

5) Neuvotelkaa urheiluliikkeen tms. tahon kanssa alennuksia henkilöstöllesi liikuntavarusteista, -vaatteista ja esim. aktiivisuusmittareista

Aina ei tarvitse yrityksen ostaa henkilöstölle lahjaksi vaikka aktiivisuusmittareita tai muita liikuntavarusteita, vaan yksi tapa voi olla neuvotella henkilöstöllesi etuja tai alennuksia lähellä sijaitsevasta urheiluliikkeestä.

6) Kannustakaa rappusten käyttöön esim. hissin edessä olevien julisteiden avulla

Moni kyllä tietää että olisi hyvä käyttää rappusia hissin sijasta, mutta valinnan hetkellä helposti valitsemme helpomman vaihtoehdon (usein hissit ovat keskeisellä paikalla, kun taas rappuset eivät). Visuaalinen ja kannustava muistutus rappusten valitsemisesta hissien edessä tai hissien ovessa muistuttaa henkilöä valitsemaan toisen vaihtoehdon ja lisää aktiivisuutta.

 

 

 

 

7) Kannustakaa taukoliikuntaan

Taukoliikunnan ehkä suurin este on kulttuuri, jossa ei kehdata liikkua esim. avokonttorissa muiden nähden. Tämän vuoksi on hyvä kannustaa taukoliikunnan tekemiseen yleisellä viestinnällä sekä esim. aluksi järjestämällä yhteisiä taukoliikuntatuokioita ohjeistuksineen.

Muita vinkkejä taukoliikunnan edistämiseen:

 • Palavereissa ja tapahtumissa tehdään aina taukoliikunta yhdessä
 • Visuaaliset ohjeistukset ja kannustukset taukoliikuntaan näkyvälle paikalle työpaikalle
 • Taukoliikunnalle erikseen pyhitetty tila keskeisellä sijainnilla
 • Taukotilaan ohjeistusta ja välineitä taukoliikunnan toteuttamiseen
 • Varsinaisia välineitä ei taukoliikuntaan välttämättä tarvita, mutta hyvin edullisia ja käyttökelpoisia välineitä taukoliikuntaan ovat esim. kepit ja kuminauhat.
 • Mikäli haluaa panostaa hieman enemmän, voidaan panostaa esim. mattoihin, kahvakuuliin ja vaikka jumppapalloon. Lisäksi on olemassa erilaisia taukoliikuntaan kannustavia sovelluksia, esim. https://www.cuckooworkout.com/

 

8) Ideoikaa ryhmällenne joku yhteinen liikunnallinen päivän tai palaverin aloitus- tai lopetustapa (esim. lankutus, kymmenen kyykkyä, taukoliikunta jne.)

Yhteinen lyhyt liikuntatuokio palaverien yhteydessä luo rentoa ilmapiiriä ja virittää palaveriin. Fyysisen aktiivisuuden myötä pystymme unohtamaan aiemmat aiheet ja keskittymään paremmin palaverissa. Kymmenen kyykkyä kerran viikossa palaverin yhteydessä on muuten reilusti yli 400 kyykkyä vuoden aikana, joten lihaskunto kasvaa kuin huomaamatta.

9) Kannustakaa seisomaan palaverien aikana

Ketään ei tulisi tänä päivänä istuttaa tattina penkissä, vaan yleiseen palaveriohjeistukseen olisi hyvä liittää kehotus seisomisesta palaverin aikana aina kun siltä tuntuu. Seisominen aktivoi lihaksia enemmän kuin istuminen ja asennon vaihtelu parantaa yleistä vireyttä.

10) Järjestäkää viihtyisät sosiaalitilat ja muistakaa viestiä niistä aktiivisesti

Mikäli haluat lisätä työmatkaliikuntaa tai liikuntaa työpäivän aikana, ei se onnistu ilman viihtyisiä ja helposti saavutettavia sosiaalitiloja peseytymistä silmällä pitäen. Mikäli teillä tiloja ei ole, niin huomioikaa asia seuraavan kerran kun uudistatte toimitilojanne.

11) Järjestäkää pyörätelineet ja/tai varastot, jotta pyörällä voidaan tulla töihin

Pyöräily on entistä suositumpaa ja se onkin loistava tapa lisätä huomattavasti liikuntaa arkeen ja samalla vähentää omaa hiilijalanjälkeään. Huolehtimalla, että työpaikalla on olemassa helposti saavutettavat paikat minne voi turvallisesti jättää pyörät työpäivän ajaksi ja viestimällä niistä, voit lisätä työmatkaliikuntaa.

Hyvä idea voi olla myös panostaa hieman ja ostaa työntekijöiden käyttöön muutama yhteiskäyttöinen polkupyörä työpäivän aikaisia siirtymisiä varten.

12) Fasilitoikaa ja kannustakaa henkilöstöä perustamaan omaehtoisia liikunta- ja harrastekerhoja tai ryhmiä

Jokaisessa yrityksessä on olemassa aktiivisia henkilöitä, jotka ovat valmiita myös jakamaan omaa innostusta eteenpäin. Tutulla tai puolitutulla porukalla liikunnan aloittamisen kynnys madaltuu ja liikunta pysyy säännöllisempänä kuin yksin. Yksinkertaisimmillaan kyseessä voi olla vaikka kävelyklubi, lenkkikerho tai miksei vaikka terveellisten ruokien reseptikerho – ihan mitä ideoita henkilöstöltäsi löytyy!

LOPUKSI

Tässä oli joitakin vinkkejä mitkä käyttöönottamalla pystyt lisäämään henkilöstösi liikunnallista aktiivisuutta. Tämän lisäksi erilaiset lyhyen aikaa kestävät aktiivisuuskampanjat voivat toimia hyvin. Kannattaa kuitenkin pitää huoli, että niihin voivat kaikki osallistua omaehtoisesti eivätkä ne sisällä liian kilpailullisia elementtejä!

Lisäksi erittäin oleellista on kulttuurin voima – mitä useampi liikkuu aktiivisesti, pitää kävelypalavereita ja harrastaa taukoliikuntaa, niin sitä helpommin se imee myös muita mukaan tekemään. Ja tässähän luonnollisesti yrityksen johto ja esimiehet ovat avainroolissa – esimerkin voima on erittäin tärkeä!

Kun siis haluat parantaa henkilöstösi liikunnallista aktiivisuutta, niin

 1. Huolehdi mahdollisuuksista ja fasiliteeteista – muokkaa ympäristöä
 2. Tee henkilöstö tietoiseksi eri mahdollisuuksista – viesti aktiivisesti
 3. Hyödynnä visuaalisia muistutuksia hetkissä ja paikoissa jolloin aktiivinen tapa on mahdollista valita
 4. Kannusta omaehtoisuuteen ja ota henkilöstö mukaan kehittämään malleja
 5. Muista esimerkin voima!

Mikäli sinulle jäi kysyttävää tai ideoita jotka haluaisit jakaa kanssani, niin ole yhteydessä!

Topi

Ps. Yksi teko terveemmän arjen saavuttamisessa on tilata Tapojen johtaminen sekä Tapojen muutos – blogimme 😉

040 720 4847 / topi.valtakoski@prevenia.fi

Jaa artikkeli: