Muutoksen tekeminen etenee vaiheittain

Muutoksen toteuttaminen vaatii rohkeutta, itsetutkiskelua ja valmiutta ottaa askelia kohti uutta. Oli kyse sitten terveyteen, ihmissuhteisiin, elämäntapoihin tai uraan liittyvästä muutoksesta.

Muutosvaihemalli on käsite, joka kuvaa muutoksen tekemistä eri vaiheiden kautta. Prochaskan ja DiClementen kehittämä muutosvaihemalli kuvaa ihmisen etenemistä eri vaiheissa kohti muutosta ja se auttaa ymmärtämään, miten ihmiset suhtautuvat muutokseen ja millaisia vaiheita he käyvät läpi. Muutoksen eri vaiheet ja muutosvalmius vaikuttavat siihen, miten onnistuneesti muutoksen tekeminen lopulta toteutuu.

 

Muutostarpeen tunnistaminen

Ensimmäinen askel muutoksen tiellä on muutostarpeen tunnistaminen itsessä. Tämä voi tarkoittaa tyytymättömyyttä nykytilanteeseen, ristiriitaisia tunteita jollakin elämän osa-alueella tai vahvaa halua parantaa omaa elämänlaatuaan. Jos ei tunnista tarvetta muutokselle, kieltää nykytilanteen ongelmat tai jopa vastustaa muutosta, on muutoksen toteuttaminen vaikeaa, jopa mahdotonta. Ole avoin itsellesi ja havainnoi, missä asioissa toivot muutosta.

 

Valmius muutokseen

Kun olet tunnistanut muutostarpeen, on aika pohtia valmiuttasi muutokseen. Sitä, kuinka halukas olet tekemään muutoksen ja millainen suhtautuminen sinulla muutokseen on?  Muutosvalmiutta saattaa heikentää pelko epäonnistumisesta tai muutoksen aiheuttamasta epävarmuudesta. On tärkeää tunnistaa nämä tunteet ja käsitellä niitä avoimesti. Ympärilläsi olevat ihmiset vaikuttavat myös muutosvalmiuteesi. Sosiaalinen tuki, kuten ystävien ja perheen kannustus usein vahvistavat valmiutta muutoksen tekemiseen.

 

Esiharkintavaihe

Esiharkintavaiheessa etsit lisää tietoa muutoksesta. Arvioit riskejä ja hyötyjä sekä pohdit, miten muutos vaikuttaa elämääsi kokonaisuudessaan. Saatat lukea artikkeleita, keskustella muutoksesta muiden kanssa ja etsiä perusteluja muutokselle. Tiedon hankkiminen auttaa ymmärtämään, mitä muutos sinulta vaatii ja miten se vaikuttaa arkeesi.

Esiharkintavaiheessa et tee varsinaisesti vielä konkreettisia päätöksiä muutoksen suhteen. Ennemminkin teet arviointeja ja pohdintoja valmistellaksesi itseäsi mahdollista muutosta varten. Muut ihmiset lähelläsi voivat tukea tässä vaiheessa tarjoamalla tietoa, kuuntelemalla ja auttamalla sinua löytämään motivaatiota muutokseen.

Esiharkintavaihe on tärkeä vaihe motivaatiosi vahvistumiselle, kun tulet tietoisemmaksi muutoksen merkityksellisyydestä.  Niitä voivat olla esimerkiksi terveydellinen syy, halu parantaa elämänlaatua tai jotain erityistä arjen osa-aluetta.

 

Harkinta ja valmistelu

Harkintavaiheessa alat vakavammin harkita muutosta. Mietit, mitä, missä, milloin ja miten voisit muutoksen tehdä.

Valmisteluvaiheessa suunnittelet konkreettisia toimenpiteitä muutoksen toteuttamiseksi. Määrittelet selkeät tavoitteet ja tunnistat mahdolliset sudenkuopat. Valmisteluvaihe on tärkeä osa muutostasi, ja se edeltää varsinaista toimintaa.

Myös muutoksen tekemiseen käytettävissä olevien resurssien ja haasteiden tunnistaminen on tärkeää. Esimerkiksi ajankäyttö, sosiaaliset tilanteet ja erilaiset ympäristöt tai vahvat vanhat tavat luovat lähtökohdan muutoksen tekemiselle. Suunnitelmaan kannattaa sisällyttää myös varautumista mahdollisten haasteiden voittamiseksi.

 

Toimintavaihe

Nyt olet valmis toimimaan. Toteutat suunnitelmaasi ja otat askelia kohti muutosta.

Toimintavaihe on oleellinen vaihe muutoksen toteuttamisessa ja siinä onnistumisessa. Tässä vaiheessa ryhdyt konkreettisiin toimenpiteisiin muuttaaksesi omaa käyttäytymistäsi ja on tärkeää, että ylläpidät motivaatiotasi, joka alkuhuuman jälkeen usein hiipuu. Voit vahvistaa tahtotilaasi ja ylläpitää innostuneisuuttasi muutoksesta esimerkiksi visualisoimalla tavoitteesi saavuttamista, toteuttamalla seurantaa esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa tai merkitsemällä onnistumisia itsellesi ylös kalenteriin tai saamalla tukea ja kannustusta läheisiltäsi.  Itsearviointi auttaa ymmärtämään, miten muutos vaikuttaa hyvinvointiisi ja arkeesi.

Voit tehdä muutoksesta sujuvampaa ja helpompaa muokkaamalla ympäristöä, silloin kun se on mahdollista.

Käsittele takaiskuja myönteisesti. Muutoksen tekemisessä tulee lähes poikkeuksetta vastaan vaikeuksia ja takaiskuja. On tärkeää, että pyrit suhtautumaan niihin rakentavasti ottaaksesi takaiskuista parhaan mahdollisen hyödyn itsellesi oppimisen näkökulmasta. Takaiskut eivät ole epäonnistumisia, vaan mahdollisuuksia oppia ja tehdä tarvittavia muutoksia suunnitelmiisi. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää, että muutos ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii sopeutumista, sinnikkyyttä, sitoutumista, joustavuutta ja kärsivällisyyttä. Pientenkin onnistumisten huomioiminen auttavat matkan varrella säilyttämään otteen muutokseen muistuttaen, että jokaisella pienellä askeleella on vaikuttavuutta ja vie lähemmäs tavoitettasi.

 

Ylläpito- ja päätösvaihe

Muista ylläpitää muutosta pitkällä aikavälillä – se vaatii sinulta jatkuvaa tietoisuutta ja sitoutumista.

Kun olet saavuttanut muutoksen, eli oppinut uuden tavan arkeesi, on aika keskittyä ylläpitämään uutta tapaa arjessasi. Tämä vaihe keskittyy varmistamaan, että uudet tavat juurtuvat pysyvästi ja että pystyt ylläpitämään opittuja tapoja ja toimintamalleja pitkällä aikavälillä. Tässä vaiheessa saatat kohdata kuitenkin jälleen haasteita ja houkutuksia, jotka voisivat saada sinut palaamaan vanhaan. Vanha tapa, toimintamalli kun ei poistu, vaan muistijälki on siitä olemassa edelleen. Tämän vuoksi sinun on tärkeää tunnistaa tilanteet ja taustatekijät, jotka saattavat vaikuttaa siihen, että lipsuisit takaisin vanhaan. Tämän välttääksesi sinun kannattaa kehittää erilaisia keinoja lipsahduksen välttämiseksi ja toivotun tavan toteutumisen vahvistamiseksi, sekä toisaalta myös suunnitelmaa miten toimit, kun lipsahdus tulee, eli millä keinoin palautat toivotun tavan takaisin. Ennakointi, suunnittelu ja varautuminen ovat oivat työkalut tähän.

 

Muutosvalmiutesi on avainasemassa, kun tavoittelet muutosta. Se vaikuttaa siihen, miten sitoudut, miten joustava olet ja miten ylipäätään suhtaudut muutokseen. Vahva muutosvalmius avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin!

 

Sari

Jaa artikkeli: