Postilaisten arkeen terveyttä tapojen muutoksella

Prevenia aloitti yhteistyön Postin työhyvinvointisäätiön kanssa pilottihankkeella syksyllä 2022, tavoitteena terveysvalmennuksen avulla tukea Posti-konsernin työntekijöitä, joilla on useampia terveydellisiä haasteita.  

TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ TUKEE POSTILAISTEN HYVINVOINTIA 

Postin työhyvinvointisäätiö on perustettu vuonna 2008 ja sen tarkoituksena on edistää Posti-konsernin henkilöstön yleistä työmarkkinakuntoisuutta ja työvoiman pysymistä työmarkkinoiden käytettävissä aiempaa pitempään. Säätiö keskittyy toiminnassaan tällä hetkellä erityisesti tukemaan henkilöitä, jotka kamppailevat hyvinvointihaasteiden kanssa. 

”Postin liiketoiminta on ollut muutoksessa jo pidempään, ja tämän lisäksi viime vuosien erilaiset kriisit ovat lisänneet henkilöstön kuormitusta. Halusimmekin tarjota konkreettista tukea oman terveyden parantamiseen ja arjen kuormituksen vähentämiseen niille, joilla voimavarat ovat vähissä”, toteaa säätiön asiamies Petteri Santalo. 

Pilottiin rekrytoitiin henkilöitä mukaan viestinnän avulla ja valmennukseen valittiin 20 henkilöä mukaan alkukartoituksen perusteella. Tarvetta valmennukselle oli, koska ryhmä saatiin täyteen kahdessa tunnissa ilmoittautumisen avaamisesta. 

KESKITTYMINEN ARJEN TAPOIHIN 

Terveysvalmennuksessa keskitytään arjen tapojen muuttamiseen ja valmennus tapahtuu etäyhteyksien avulla ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteena on järjestelmällisesti kehittää terveyttä ja hyvinvointia pienten tapamuutosten kautta askel kerrallaan, huomioiden myös tapojen taustalla vaikuttavat tekijät sekä tehdä muutoksesta yksinkertaista ja mahdollisimman pysyvää.  

”Postilaisten haasteista pilottiryhmässä korostuivat erityisesti unen ja palautumisen haasteet, tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat, työn- ja vapaa-ajan tasapaino, epäsäännöllinen ruokaileminen sekä liikunnan vähyys vapaa-ajalla. Jokaisen henkilön kohdalla lähdettiin liikkeelle henkilön omasta tilanteesta ja valittiin tapamuutoskohteet henkilön arjen ja voimavarojen ehdoilla”, kertoo terveysvalmentaja Sari Coutentacis. 

Yksi valmennukseen valituista oli Sarin valmennettava Pertti Tiainen, joka työskentelee Espoossa postinjakajana.  

Miksi päätit hakeutua mukaan?

”Näin mainoksen töissä, joka herätti ja päätin hakea mukaan, kun Posti ei ole ennen tarjonnut tällaista mahdollisuutta. Olin ylipainoinen ja ajattelin valmennuksen auttavan minua muuttamaan mm. ruokailujani ja kannustamaan liikuntaan.” 

Millaisia etukäteisodotuksia sinulla oli? 

”Ajattelin etukäteen, että tuleekohan tässä tarkat ohjeet ruokailuun ja liikuntaan, joita seuraamalla edetään. En osannut odottaa, ettei tarkkoja ohjeita tullut, vaan valmennuksessa keskityttiinkin keskusteluiden kautta itse soveltamaan asioita omaan arkeen.” 

Mitä asioita on jäänyt arkeen elämään valmennuksen jälkeen? 

”Olen saanut arkeni ruoka-asiat kuntoon. Enää ei tee niin mieli napostella herkkuja pitkin päivää ja tasaisesti ruokaillen pitkin päivää saan arkipäiväni sujumaan mukavammin. Itsekseni ulkoilemaan lähteminen on myös helpottanut ja varsinkin liikkeelle lähteminen ei olekaan niin vaikeaa, kuin on tuntunut aiemmin. Näiden pienten muutosten avulla mm. paino on tippunut merkittävästi, jaksaminen parantunut ja verensokeriarvotkin ovat parantuneet.” 

Millaisia ajatuksia nyt jälkikäteen? 

”Jälkikäteen ajatellen olen onnellinen että laitoin hakemuksen ja pääsin mukaan. Moni asia, joita valmennuksessa käytiin lävitse, on parantanut ruokailutapojani ja liikunta-aktiivisuuttani. Asioita käytiin läpi keskustelemalla ja miettimällä parannusmahdollisuuksia. Mieleen jäivät hyvät keskustelut valmentajan kanssa, jolta sain rakentavaa palautetta muutokseen liittyen ja miten tapoja saadaan juurrutettua omaan arkeen. Opin havainnoimaan missä asioissa olisi parannettavaa ja miten asioita kannattaa lähestyä, jotta ne sujuvat jatkossa paremmin.” 

PILOTIN JÄLKEEN KOHTI LAAJEMPAA VAIKUTTAVUUTTA 

Pilottiryhmän valmennus päättyi helmikuussa 2023 ja tulokset olivat erinomaiset – mm. unihaasteet yli puolittuivat, ruokavalio parantui, tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat vähenivät, työstä palautuminen parantui huomattavasti ja lisäksi työkyky ja työtyytyväisyyskin parani merkittävästi. Taloudellisista mittareista mm. työkyvyttömyyseläkemenon ennuste putosi -72 % ja presenteismin, eli vajaakuntoisena tehtyjen työpäivien määrä väheni – 50 % valmennuksen aikana. 

Yhteistyö onkin jatkunut pilotin jälkeen ja tämän vuoden ensimmäinen 50 henkilön ryhmä on jo aloittanut valmennuksen, toisen ryhmän aloittaessa syksyllä.  

”Olimme pilotin tuloksiin hyvin tyytyväisiä ja laajensimme valmennusta tänä vuonna tarjoamalla mahdollisuutta osallistua terveysvalmennukseen yhteensä sadalle Posti-konsernin työntekijälle. Odotan innoissani, minkälaista vaikuttavuutta voimme saada aikaiseksi valmennuksen avulla isommassa mittakaavassa”, toteaa Petteri Santalo tyytyväisenä. 

Jaa artikkeli: