Tapojen muuttaminen on seuraava trendi

Jatkuvasti vaihtelevat ilmiöt seuraavat toistaan. Nykymaailmassa yhä nopeampaan tahtiin. Terveys- ja hyvinvointimaailmassa nuo ilmiöt liittyvät lupauksiin nopeista ja helpoista muutoksista. Esimerkiksi laihduttamiseen liittyen on vuosien saatossa liitetty kaikenlaisia, toinen toistaan uskomattomimpia lupauksia isoista painonpudotuksista, varmasta ja helposta onnistumisesta.

Yleinen ilmapiiri alkaa olla melko kypsä sille, että oikeasti tehdään asioita, joilla on pitempiaikainen ja kestävämpi vaikutus. Se koskee kaikkea hyvinvoinnista ilmastonmuutokseen.

Erilaiset trendit jaetaan niiden keston mukaan kolmeen luokkaan:

1) muoti-ilmiöt – lyhytaikainen ja ennakoimaton ja vailla sosiaalista, taloudellista ja poliittista merkitystä.

2) trendit – kestävämpi ja ennakoitavampi

3) megatrendit – laajoja taloudellisia, yhteiskunnallisia sekä poliittisia vaikutuksia, joiden muodostuminen ja vaikutus kestää kauan (Wikipedia).

Viime vuosina terveyteen, painonhallintaan ja hyvinvointiin liittyviä muoti-ilmiöitä ja trendejä on ollut useita: fitness, vähähiilihydraattisuus, rasvattomuus, gluteenittomuus, maidottomuus… Muutamia mainitakseni. Ne perustuvat säännöllisesti jonkun asian voimakkaaseen rajoittamiseen tai erittäin tiukkaan ja rajoitettuun, kiellettyjen asioiden listaan.

On alettu ymmärtää, ettei lyhytkestoiset, projektiluontoiset, ”pikavoittoa” lupaavat ratkaisut tuo minkäänlaista pysyvyyttä – ei painonhallintaan, terveyteen, hyvinvointiin kuin elämänhallintaankaan.

Kaiken takana on perusarki haasteineen ja sen pohjalle muutokset tulee rakentaa. Perustuksia pitää laittaa uusiksi.

Pysyvyydestä puhutaan usein vailla mitään pohjaa ihmisen tapojen muutoksen lainalaisuuksien suhteen. Tavat muuttuvat hitaasti ja vanhat tavat eivät poistu, niitä voidaan heikentää ja korvata.

Tapojen muutos ja sen ymmärtäminen on seuraava trendi, mutta uskallan väittää, että se on pysyvämpi kuin moni muu trendi. Potentiaali todelliseen ja pysyvämpään muutokseen on valtava, myös isommassa kuin yksilön näkökulmassa.

Tapojen muutos ja sen ymmärtäminen on seuraava trendi, koska:

  1. kyseessä ei ole projekti, jolla on alku ja loppu. Kyseessä on jatkuva prosessi joka tuo mahdollisuuden nauttia nykytilanteesta ja tekemisestä ja onnistumisia voi seurata päivittäisissä arkisissa toiminnoissa.
  2. kyseessä ei ole koko elämää hankaloittava ja mullistava ”pikavoiton tavoittelu” vaan elämän mittainen, arkeen istuva tapa toimia.
  3. kyseessä ei ole ulkopuolelta saneltu toimintamalli vaan sisältä lähtevän tarpeen täyttäminen oikealla tavalla, maltillisesti toteutettuna ja realistisesti arkeen istutettuna.
  4. kyseessä on uuden oppiminen. Kun tapa on kerran opittu, se säilyy aivoissa aina, joten tulokset ovat pysyvämpiä.

Herää tietenkin kysymys miksi tämä trendi olisi pysyvämpi kuin muut.

Kyseessä on järkevästi mitoitettu ja perusteltu tapa toimia ja tehdä muutosta ilman liiallista hankaluutta ja kieltäytymistä. Tavoitteena on rakentaa pysyviä muutoksia tottumuksiin, toimintatapoihin ja valintoihin luonnollisena osana arkea.

Ymmärrämme kuitenkin myös haasteet tämänkaltaisessa toiminnassa. Koska todellinen ja pysyvä muutos on hidas ja vie aikaa. Uuden tavan oppiminen vie 18-265 päivää (C.Duhigg: Tapojen muutos, Basam, 2014), joten jos muutettavia asioita on paljon, ei kannata koettaa muuttaa kaikkea kerralla. Motivaatio on koetuksella ja vaatii todellista sisältä kumpuavaa tarvetta pitkäkestoiselle muutokselle. Mutta kun oppii tapojen muuttamisen lainalaisuudet, omien tapojen muuttaminen helpottuu merkittävästi!

Marko Pirhonen

Jaa artikkeli: